ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИМОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ІМЕННИК

§ 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

217. Прочитайте. Визначте число виділених іменників.

1. Коли мати виряджала сина в далеку дорогу, вона дарувала йому вишитий рушник (В. Супруненко). 2. Цілує сонце рушники у чистій материній хаті (Д. Луценко). 3. Пісня любові й дитинства в серці бринить, як струна (Д. Луценко). 4. Люблю пісні мойого краю! (М. Рильський).

– Назвіть почуття, які викликають у вас співані вам мамою колискові пісні.

Більшість іменників може вживатися

в однині та множині:

Артист – артисти, кінь – коні, стіл – столи.

Іменник у формі однини вживається для позначення одного предмета, іменник у формі множини – для позначення двох і більше предметів.

Проте є іменники, що мають лише форму однини. До таких іменників належать назви:

– речовин: молоко, масло, залізо, руда;

– почуттів: радість, піднесення, вірність, кохання;

– власні: Вінниця, Дунай, Місяць, Леся Українка.

Деякі іменники мають лише форму множини.

Це назви:

– парних або таких, що складаються з кількох частин, предметів: ножиці, окуляри, двері, сани, меблі, шахи;

– речовин: вершки, дріжджі, консерви, парфуми;

– сукупностей предметів: гроші, джунглі, надра, хащі;

– відрізків часу, свят, обрядів: канікули, іменини, вечорниці;

– почуттів, станів: жалощі, гордощі, веселощі, прикрощі;

– географічні: Черкаси, Альпи, Афіни.

Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як єдине ціле, називаються збірними: товариство, колосся, коріння, рідня, піхота, молодь.

Збірні іменники мають форму однини: золоте листя.

218. Прочитайте. Визначте іменники, що вживаються тільки у формі однини, та іменники, що вживаються лише у формі множини.

1. Ти за спини інших не ховайся – слово “совість” завжди в однині (А. Бортняк). 2. У кожного з нас Україна одна, хоч скільки мільйонів нас буде (І. Багрійчук). 3. Годі, діброво, тобі сумувати! Глянь, зеленіють високі Карпати (3. Красівський). 4. За ворітьми долина, в тій долині калина (Народна творчість).

219. Перепишіть прислів’я, доповнюючи їх дібраними з довідки збірними іменниками в потрібній формі. З’ясуйте число та рід кожного. Уставте пропущені літери.

1. Яке…, таке й насіння. 2. Куди віт..р дме, туди… хилит..ся. 3. Знявши голову, за… не плачуть. 4. Не носи… під чужу хату. 5. 3..мою бійся вовка, а літом… .

ДОВІДКА

Волосся. Коріння. Гілля. Мушва. Сміття.

220. До поданих слів доберіть спільнокореневі збірні іменники. Слова запишіть парами.

ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

Колоски, листки, птахи, камені, ворони, жінки, студенти, діти.

– Визначте число і рід збірних іменників. Із трьома іменниками складіть речення.

221. Прочитайте. Поміркуйте: навіщо форму множини іменників ужито замість форми однини.

1. Вітчизни е різні на світі, а в мене найкраща – одна (А. Малишко). 2. Тих чужих земель, чужих америк не ношу в своєму серці я (А. Малишко). 3. Де ж ви, Богдани, і де ви, Сірки? (М. Шевченко). 4. Вівса, пшениці, ячмені – все те зіллялось в одну могутню хвилю (М. Коцюбинський). 5. Тут люди щедрі. Тут річок без ліку. Всілякі руди в надрах залягли (Л. Костенко).

Іменники, що вживаються лише у формі однини, можуть уживатися в множині в таких випадках:

– якщо власні назви вживаються з метою створення узагальненої назви ряду осіб, предметів, країн, міст: Вітер горді знамена підносить, йде славетний коша родовід: Богуни, Палії, Кривоноси, Нечаї… (С. Гаряча);

– якщо загальні назви передають узагальнення: Заберіть з собою всі лиха, всі зла (Т Шевченко) або вказують на сукупність предметів: Тут співали мені дуби, степ гойдав пшениці і вівса (Д. Луценко);

– якщо географічні назви вжиті в переносному значенні (у такому разі їх пишуть з малої літери): Усі ми осягали еверести світової і рідної літератури (Л. Пастушенко);

– у ролі термінів: болі й шуми в серці (термін медицини); мінеральні води (термін харчової промисловості); високоякісні сталі (термін важкої промисловості).

З метою узагальнення форма однини може бути вжита замість форми множини: В усі часи українська жінка дивувала своєю силою й незламністю (3 газети “Україна молода”).

222. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть, з якою метою замість форми множини вжито форму однини іменників.

1. Особливо шанували наші предки пер..літну птицю: ластівок, жайворонків, леб..дів, журавлів, л..лек (3 довідника). 2. Бука тут росте б..гато в закарпатському краю (М. Познанська). 3. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір (Л. Глібов). 4. А у воді риба: і щучки, і л..нки, і краснопер(Остап Вишня).

– Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Рослини прісних водойм.
Ви зараз читаєте: ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ