Числові та лінійні нерівності


УРОК № 60

Тема. Числові та лінійні нерівності

Тестові завдання

1. Яку подвійну нерівність задовольняє множина чисел, поданих на рисунку?

Числові та лінійні нерівності

А) -4 < x < 8;

Б) -4 < х < 8;

В) -4 < х < 8;

Г) -4 < х < 8.

2. Відомо, що х < у. Яка з наведених нерівностей є правильною?

А) 3х < 3у;

Б) x – 3 < y – 3;

В) -3х > -3у;

Г) х + 3 > у + 3.

3. Який із проміжків є розв’язком нерівності 3х + 2 > х – 8?

А) (-?; -5);

Б) (-?; -5];

В) (-5; +?);

Г) [-5; -?).

4. Яка з нерівностей є правильною?

А) Числові та лінійні нерівності

class=""/>;

Б) Числові та лінійні нерівності;

В) Числові та лінійні нерівності;

Г) 0,(3) > Числові та лінійні нерівності.

5. Оцініть довжину сторони квадрата а см, знаючи, що його периметр дорівнює Р см і 0,24 < Р < 0,36.

А) 0,4 < а < 0,6;

Б) 0,6 < а < 0,9;

В) 0,12 < а < 0,18;

Г) 0,24 < а < 0,6.

6. Відомо, що m > 0 і n > 0. Порівняйте з нулем вираз m5n6.

А) m5n6 < 0;

Б) m5n6 > 0;

В) m5n6 ? 0;

Г) m5n6 ? 0.

7. Знайдіть середнє арифметичне всіх цілих чисел з проміжку (-4; 5].

А) Числові та лінійні нерівності; б) 1; в) -4,5; г) -1.

8. Яке з наведених тверджень є неправильним?

А) Якщо почленно додати правильні нерівності одного знака, залишивши їх спільний

знак, то дістанемо правильну числову нерівність.

Б) Якщо з однієї частини нерівності перенести в іншу доданок з протилежним знаком, то дістанемо нерівність, рівносильну даній.

В) Число m більше від числа n, якщо m – n – додатне число.

Г) Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на будь-яке число, то знак нерівності не зміниться.

Задачі

1. При яких значеннях b різниця дробів Числові та лінійні нерівності і Числові та лінійні нерівності додатна?

2. Оцініть значення виразу Числові та лінійні нерівності, якщо 2 ? m? 3.

3. При яких значеннях х визначена функція Числові та лінійні нерівності?

4. Розв’яжіть нерівність (х – 1)2 – (х + 2)(х – 3) ? 2х – 1 та запишіть відповідь у вигляді числового проміжку.

5. Доведіть, що вираз (х + 2)(х2 – 2х + 4) – (х2 – 2)(х + 1) набуває додатних значень при всіх дійсних значеннях х. Якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні х?

6. Розв’яжіть нерівність 4 – |x + 9| > 3(|x + 9| – 4).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір оповідання за картиною гість із запоріжжя.
Ви зараз читаєте: Числові та лінійні нерівності