Чистий експорт


Чистий експорт – 1. Перевищення експорту над імпортом за певний період, як правило, за рік (нетто-експорт). Ч. е. і чистий імпорт у вартісному вираженні становлять сальдо зовнішньої торгівлі. Співвідношення експорту та імпорту – зовнішньоторговельний баланс. За наявності Ч. е. сальдо балансу позитивне, і такий баланс є активним, свідчить про здорову економіку, про приплив до країни вільно конвертованої валюти, яку можна використати. 2. Показник, який використовують для обчислення ВНП за витратами. Існують два основні способи такого обчислення:

за доходами і за витратами (підсумовування всіх видів витрат на створення кінцевого продукту, або послуги) (див. Валовий внутрішній продукт). З метою недопущення завищення загального обсягу виробництва в країні обсяг витрат імпорту віднімають. Водночас до внутрішніх витрат додають суму, яку іноземці витрачають на національні товари й послуги, тобто вітчизняний експорт. Замість обліку цих двох величин – експорту та імпорту – окремо визначають їх різницю. Отже, Ч. е. – величина, на яку зарубіжні витрати на національні товари й послуги перевищують національні витрати на зарубіжні товари й послуги.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Рудні копалини євразії.
Ви зараз читаєте: Чистий експорт