ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ. УТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ВИДИ КУТІВ


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ЧИТАТИ Й ЗАПИСУВАТИ ЧОТИРИЦИФРОВІ ЧИСЛА, РОЗКЛАДАТИ ЇХ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ; УТВОРЮВАТИ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ; УЗАГАЛЬНИТИ ЗНАННЯ ПРО КУТИ

I. Перевірка домашнього завдання

Учень коментує розв’язання задачі 174. Звернути увагу, що зі зміною запитання до розв’язання додається одна дія. Перевірити виконання вправи 175 фронтально, знайшовши суму значень виразів у першому, другому і останньому стовпчиках (60, 81, 370) й різницю – у третьому і четвертому стовпчиках (227, 129).

II. Актуалізація

та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для індивідуального опитування.

Картка

1) Обчислити: (560 + 370) : 3; 780 – 430 : 5.

2) Задача. Місткість бідона 40 л, відра – 10 л, а діжки – у 6 разів більша, ніж відра. На скільки літрів більша місткість діжки, ніж бідона й відра разом?

2. Фронтальне опитування.

1) Назвати числа від 1996 до 2004.

2) Назвати числа четвертого розряду.

3) Перше число 630, друге – у 3 рази менше від першого, а третє – у 4 рази менше від суми перших двох. Знайти третє число.

3. Усні обчислення.

Математичний диктант. Записати лише результати.

1) Обчислити: 840 : 4; 34 • 20; 800 : 10; 900 : 30;

600 : 20.

2) Записати найбільші можливі остачі при діленні на 9; на 55.

3) Записати лише остачі: 37 : 6; 386 : 10; 667 : 100.

4) Розв’язати рівняння х – 230 = 730.

5) Задача. У їдальні було 500 кг картоплі, це на 260 кг більше, ніж моркви. Витратили 1/4 моркви. Скільки кілограмів моркви витратили?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель може повідомити учням про те, що на уроці вони будуть читати і записувати чотирицифрові числа, замінюватимуть їх сумою розрядних доданків, працюватимуть з геометричним матеріалом, розв’язуватимуть задачі.

IV. Опрацювання нового матеріалу

1. Пояснення матеріалу за вправами 176 і 177. Звернути увагу дітей на таке: якщо в числі відсутні одиниці якогось розряду, то при читанні його не називають, а на письмі на його місці пишуть нуль.

2. Розкладання числа 587 на розрядні доданки. Скільки одиниць у розряді одиниць? у розряді десятків? у розряді сотень? Як можна записати це число сумою розрядних чисел? Розглянути записаний на дошці розклад на розрядні доданки числа 1587. (1000 + 500 + 80 + 7). Чим відрізняється поданий розклад від розкладу числа 587? Чому?

3. Записати числа 2587, 3650, 3008, 6800 сумою розрядних доданків на дошці, а числа 2578 і 3008 – самостійно. Узагальнити: якщо у чотирицифровому числі є одиниці в кожному розряді, то розрядних доданків буде 4, а якщо в числі кількість одиниць у якомусь розряді дорівнює 0, то кількість доданків буде менша від 4. Якщо в сумі є лише розрядні числа, то її легко записати у вигляді одного числа. Наприклад: 6000 + 400 = 6400.

4. Вправа 179.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задача 181 (фронтально).

Учні з вищим рівнем досягнень розв’язують задачу способом моделювання (користуючись алгоритмом).

2. Вправа 180 (усно).

3. Вправа 182. Знайти в навколишніх предметах прямі, тупі й гострі кути. Побудувати в зошитах прямий, тупий і гострий кути.

4. Додаткові диференційовані завдання.

1) Побудувати п’ятикутник і провести в ньому відрізок, щоб утворилися трикутник і шестикутник.

2) За допомогою п’яти двійок і арифметичних дій записати число 7 (не менше 2 виразів).

3) Сума трьох чисел 756. Одне число дорівнює 162, друге – на 38 більше від нього. Знайти третє число.

VI. Підсумок уроку

Читали й записували чотирицифрові числа. Повторили види кутів. Записати число 3206 сумою розрядних доданків. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Вписане коло.
Ви зараз читаєте: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ. УТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ВИДИ КУТІВ