ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА 10, 100, 1000


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ УЯВЛЕННЯ ПРО КЛАСИ ОДИНИЦЬ І ТИСЯЧ, ЇХ РОЗРЯДНИЙ СКЛАД, УМІННЯ ЧИТАТИ, ЗАПИСУВАТИ ШЕСТИЦИФРОВІ ЧИСЛА; УДОСКОНАЛЮВАТИ НАВИЧКИ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА 10, 100, 1000

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально перевірити складений вираз до розв’язання задачі 282 та пояснити вибір дій. Як змінити частину задачі, щоб розв’язанням був вираз: а – (300 + 300 + 20); а – (300 + 300 – 20) – 300? Вправу 281 перевірити в парній роботі.

II. Актуалізація та корекція знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Прочитати

число 230 534. Скільки в ньому одиниць першого (другого) класу? Назвати найвищий розряд у цьому числі. Одиниці якого розряду відсутні в числі? У яких розрядах кількість одиниць однакова?

2) Задача. Господарка купила 10 кг буряків, капусту й моркву. Буряків – на 2 кг більше, ніж моркви. Скільки кілограмів капусти вона купила, якщо моркви – 3 кг?

3) Задача. Сума трьох чисел 900. Перше число 200, воно у 2 рази менше за друге. Знайти третє число.

2. Усні обчислення.

1) Провести змагання між двома командами за вправою 287 (порівняти пари виразів у стовпчиках; знайти зайве число в кожному ряді).

7, 14, 21, 28, 35, 42, 54, 49, 56, 63.

9,

18, 27, 36, 45, 54, 56, 63, 72, 81.

2) Задача. Лісове господарство восени посадило 400 ялин, це у 2 рази менше, ніж сосен. На скільки ялин посадили менше, ніж сосен?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти продовжать учитися читати шестицифрові числа, множити та ділити на 10, 100, 1000.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Узагальнити правило читання чисел за вправою 283. Можна запропонувати пам’ятку: виділити клас одиниць (три цифри справа), клас тисяч; прочитати кількість одиниць другого класу, додавши назву класу тисяч; потім прочитати, скільки одиниць першого класу в числі. Слово “одиниць” не вживати.

2. Вправа 284. Перед виконанням завдання з’ясувати, одиниці якого класу записуємо спочатку. Завдання виконується самостійно.

3. За вправою 286 провести математичний диктант, перевірити записи.

4. Перед ознайомленням з правилами множення та ділення на 10, 100, 1000 повторити, у скільки разів 1 дес. більше від 1 од., 1 сот. більша від 1 дес., 1 дес. тис. більший від 1 тис. Назвати одиниці кожного з вивчених розрядів (розрядні одиниці). Пояснення провести за вправами 288, 289. Узагальнити за правилами: щоб помножити число на розрядну одиницю, треба до нього дописати стільки нулів справа, скільки їх у розрядній одиниці; щоб поділити число на розрядну одиницю, треба в ньому закрити стільки цифр справа, скільки нулів у розрядній одиниці.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправи 290, 291.

2. Диференційована групова робота з розв’язування задач.

Задача 1. Хлопчик прочитав а сторінок книжки. Спочатку 9 днів він читав по 15 сторінок щодня, а потім читав щодня на 7 сторінок більше. Скільки днів хлопчик читав на 7 сторінок більше? Скласти та обчислити вираз, якщо а = 223. Скласти обернену задачу, яка розв’язується виразом (223 – 15 • 9) : 4 – 15 (для учнів високого та достатнього рівнів).

Задача 2. Хлопчик прочитав 223 сторінки книжки. 9 днів він читав по 15 сторінок, а потім став читати по 22 сторінки. Скільки днів хлопчик читав по 22 сторінки? (Для учнів середнього та початкового рівнів).

Під час перевірки порівняти задачі.

VI. Підсумок уроку

Прочитати числа 207 050, 830 105. Як помножити (поділити) число на розрядну одиницю? Дізнатися, чи справдилися очікування учнів від уроку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Множинний алелізм.
Ви зараз читаєте: ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА 10, 100, 1000