Чому в кожної людини своя дорога до храму


ТЕМА III. “СПІЛКУЙМОСЯ З ВІДКРИТИМИ СЕРЦЯМИ”

УРОК 22 Чому в кожної людини своя дорога до храму.

Тема. Чому в кожної людини своя дорога до храму.

Мета: познайомити учнів із моральними основами світових релігій, поняттям “конфесії”, із тим, як бути толерантним до представників інших конфесій; визначити з учнями правила поведінки в храмі.

Обладнання: підручник; робочий зошит; учнівський зошит; аудіозаписи творів Ф. Шуберта “Аве Марія” та І. С. Баха “Токата ре мінор”; слайди із зображенням різних культових споруд,

церков України.

Епіграф: “Уникайте тих, хто прагне підірвати вашу віру в себе.

Ця риса властива маленьким людям. Велика людина, навпаки, вселяє вам почуття, що й ви здатні на багато” (М. Твен).

Вислови: “Той, хто ні в що не вірить, – усього боїться” (Б. Шоу.)

“Віра – це райдужний міст між небом і землею, усім на втіху; проте кожний з подорожніх бачить той міст по-різному, залежно від місця, де перебуває” (Й. Гете, німецький письменник).

Ключові поняття: світові релігії; атеїзм; конфесії; 10 заповідей.

Тип уроку: інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2.

Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Якими є моральні засади світових релігій.

2. Що таке конфесії? Як бути толерантним до представників інших конфесій.

3. Як поводитись у храмі.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. Тема минулого заняття була така: “Чому ми прагнемо віри”. У ході уроку ми розглянули поняття “духовність” і “релігійний”. Поясніть ці поняття. (Пояснення дітей.)

Чи може бути людина духовною, але не релігійною? Чи може бути людина релігійною, але бездуховною? Поясніть вислів Бернарда Шоу: “Той, хто ні в що не вірить, – усього боїться”. Чи згодні ви з ним? (Відповіді дітей.)

2. Актуалізація опорних знань.

– Що таке “загальнолюдські цінності”; “толерантність”; “нетерпимість”; “повага”; “людяність”; “співчуття”? (Діти дають визначення понять.)

– Які моральні цінності лежать в основі 10 заповідей? Назвіть ці заповіді. (Діти називають.)

Перевірка письмового домашнього завдання з теми

“Чому ми прагнемо віри”.

1-2. Дай позитивну чи заперечну відповідь.

Чи потребує віра доказів? (Варіант Б. Ні.)

Чи є релігійні віровчення джерелом морального досвіду? (Варіант А. Так.)

3-4. Впиши в клітинки поняття, про які йдеться.

Вияв духовного життя, пов’язаний зі служінням Богу. (Релігія.)

Заперечення існування Бога, безбожність. (Атеїзм.)

5-6. Про яку віру йдеться у висловлюванні американського письменника 19 – початку 20 ст. Марка Твена: “Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Ця риса властива нікчемним людям. Великі ж люди, навпаки, сповнюють вас віри, що й ви здатні на багато”. (Варіант В. Віра в себе.)

7-8. Наведи кілька прикладів релігійних почуттів. (Любов до Бога; упокорення; покаяння; благоговіння; співчуття.)

9-10. Зі словом “віра” в українській мові поєднується понад 60 прикметників. Наведи 5-7 прикладів.

Віра, (безмежна, віддана, щира, чиста, сліпа, безкорислива, непохитна, тверда, свідома, сильна).

11-12. Обгрунтуй або спростуй думку англійського письменника 20 ст. Бернарда Шоу: “Той, хто ні в що не вірить, – усього боїться”.

(Індивідуальна відповідь учня.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Розгляньте ілюстрації на сторінці 125 підручника. Це – храми різних релігій. Що ви знаєте про них? Які храми є у вашому місті, селищі?

Прочитайте на сторінці 132 підручника нарис і подумайте над запитаннями. Які українські церкви ми шануємо як національні святині? (Відповіді дітей.)

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учитель. Тема нашого уроку – “Чому в кожної людини своя дорога до храму”. Сьогодні ми познайомимося з моральними засадами світових релігій, поняттям “конфесії”; з тим, як бути толерантним до представників інших конфесій; поговоримо про правила поведінки в храмі.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Якими є моральні засади світових релігій.

Робота з підручником.

На сторінках 127-128 прочитайте текст “Якими є моральні засади світових релігій”. Складіть план до нього, а потім за цим планом перекажете текст.

План

1. Упродовж історії люди сповідували різні віровчення.

2. Язичницька релігія східних слов’ян.

3. Християнство, буддизм, іслам – світові релігії.

4. Національні релігії (індуїзм, конфуціанство, іудаїзм).

5. Спільні моральні засади світових релігій.

Виконайте завдання 2 на сторінках 128-129. Чи близькі вислови за змістом? Про що це говорить? (Діти відповідають.)

Учитель. Конституція України надає право кожному громадянинові сповідувати будь-яку релігію або бути атеїстом. Такі норми визначаються як свобода совісті.

Світові релігії: християнство, іслам, буддизм.

Атеїзм – заперечення існування Бога, відмова від релігійних вірувань.

2. Що таке конфесії? Як бути толерантним до представників інших конфесій.

Учитель. Що таке конфесії? Як бути толерантним до представників інших конфесій? (Відповіді учнів.)

В Україні можна побачити різні церковні споруди. Незважаючи на те, що традиційною релігією є православне християнство, представників різних віросповідань можна зустріти усюди.

Конфесії – різні релігійні течії (віровчення).

Сьогодні в Україні існують 657 релігійних конфесій, 86 навчальних закладів, 192 монастирі, 5642 недільні школи.

Християнство в 1054 році розпалося на дві течії: римське (католицьке), і константинопольське (православне).

На попередньому уроці ми говорили про внутрішній вигляд собору Святої Софії (православного храму). Київська Русь мала приклади інших православних споруд: Десятинна церква, Михайлівський Золотоверхий собор у Києві (відома мозаїка “Дмитро Солунський”), П’ятницька церква

І Борисо-Глібський собор у Чернігові. Усі вони мають баню (яка символізує небо) або бані; на бані – хрест. А якщо подивитися план православної церкви, в основі його – хрест. (Звучить “Аве Марія” Ф. Шуберта.)

Після розпаду Київської Русі на її територію почали напади Литва, Польща, Угорщина, вірою яких був католицизм. Католицька віра теж належить до християнської, але багато в чому відрізняється від православної. Навіть храми не такі, вони не мають бані, у плані – базиліки (вони прямокутні); на службі прихожани сидять (на відміну від православних); звучить орган (у православній церкві хор співає а капела); існує ще цілий ряд відмінностей. Відомою спорудою серед католицьких храмів є Собор Паризької Богоматері. Це готична споруда. (Учитель показує слайди під музику Баха “Токата і фуга ре мінор”.)

У ХУ столітті на землях південної України і в Криму було створено Кримське ханство, вірою якого був іслам. (Мечеть Купола Скелі.)

У 1596 році в Бресті була підписана Брестська унія, згідно з якою право на існування отримала греко-католицька (уніатська) церква. Зараз греко-католицькі церкви існують на території Західної України, на тих землях, які входили до Австро-Угорської імперії.

– Прочитайте на сторінках 129-130 текст “Що таке релігійні конфесії.

Як бути толерантним до представників іншої конфесії”.

– Як треба ставитися до людей, які сповідують іншу віру? (Толерантно.)

Робота в парах.

Сформулюйте три правила толерантного ставлення до представників іншої конфесії. (Діти записують і читають.)

Інформація для вчителя.

Караїмська кенаса. Караїми – це спадкоємці монголо-татар, які сповідують іудаїзм, але визнають тільки священне писання – Старий Завіт, повністю відкидаючи Талмуд.

У середині 1850-х років у складі багатонаціонального населення Києва з’явилися перші представники кримських караїмів. А до Криму, як уважають, вони прийшли в 30-х роках XIII століття після завоювання монголами, якщо не одночасно з ними. У 1795 р. законодавство Російської імперії встановило відмінність між караїмами та євреями й виділило їх у самостійну народність, звільнивши при цьому від дискримінаційного двократного оподаткування.

Проект караїмської кенаси розробив архітектор Владислав Городецький, що вже побудував у Києві декілька цікавих будівель і завойовує дедалі більшу популярність своїми роботами.

Хоральна синагога Лазаря Бродського. Синагога – після руйнування Єрусалимського храму – основний інститут єврейської релігії, приміщення, що служить місцем спільного богослужіння і центром релігійного життя общини. Синагога не тільки справила вирішальний вплив на формування іудаїзму, але й послужила основою вироблених у християнстві й ісламі форм громадського богослужіння.

Традиція надає синагозі величезного значення в єврейському житті. Талмуд вважає, що вона поступається святістю тільки Храму, і називає її “микдаш меат” – “мале святилище”.

Синагоги будуються так, що їх фасад завжди звернений до Ізраїлю, по можливості, до Єрусалима, де стояв Храм (для європейських синагог це означає орієнтацію на схід). В усякому разі, стіна, біля якої стоїть арон кодеш (шафа, де зберігається Тора), завжди повернута в бік Єрусалима, і в будь-якому місці земної кулі єврей молиться, звернувшись лицем до нього.

Урочисте відкриття хоральної синагоги в Києві відбулося в день 55-річчя її засновника Лазаря Бродського. Бродський і його троє братів щедро жертвували гроші на підтримку й розвиток єврейської та російської культури, на доброчинні справи. Проект Лазар Бродський замовив знаменитому архітектору та інженерові Георгію Шлейферу, який по праву визнавався в кінці XIX століття “диригентом будівельного бізнесу в Києві”. Сьогодні синагога Бродського не тільки “будинок молитви”. Це ще й громадський центр, який реалізує безліч доброчинних та освітніх програм.

Лютеранська кірха. Лютеранство – протестантська течія в християнстві. Виникло в результаті руху реформації в Німеччині у XVI столітті.

Основні принципи віровчення лютеранської церкви сформувалися в ході боротьби.

Суть лютеранина викладена в Книзі згоди. Лютерани відносять себе до теїстів-тринітаріїв і сповідують Боголюдську природу Ісуса Христа, якого розіп’яли на хресті, який спустився в пекло, воскрес і вознісся на небо, щоб у кінці часу земного прийти знов для суду над живими та мертвими. Лютерани визнають два таїнства: хрещення і причастя. За допомогою хрещення люди стають християнами. У причасті вони зміцнюються у вірі.

Кірха, або кірка – германізм, зазвичай використовується для позначення лютеранських обрядових споруд. Оригінальне німецьке значення – церква.

Буддійська ступа. Буддійські ступи є першими культовими пам’ятками буддизму. Огорожі ступ, ворота, а згодом і підмурок прикрашалися рельєфами на буддійські сюжети. Вивчення історії виникнення й розвитку ступ у Стародавній Індії дає картину становлення буддійської архітектури та скульптури.

3. Як поводитися у храмі.

Учитель. А зараз слід поговорити про правила поведінки в церкві. Прочитайте текст у завданні 4 (с.130-131) і на його основі сформулюйте 10-14 правил поведінки в церкві.

III. заключна частина.

Висновки.

– Які релігії ми називаємо світовими й чому?

– Про які конфесії ви сьогодні дізналися на уроці?

Учитель. На території кожної держави живуть люди з різними релігійними поглядами. Потрібно толерантно ставитися до представників усіх релігійних конфесій.

IV. домашнє завдання.

Прочитати параграф (с. 127-133). Вивчити визначення основних понять та правила поведінки в церкві.

Виписати у зошит етикетні вислови (с. 131), запам’ятати їх значення.

Виконати в робочому зошиті завдання з теми “Чому в кожної людини своя дорога до храму”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Пристосування до водного середовища.
Ви зараз читаєте: Чому в кожної людини своя дорога до храму