Цифри. Десятковий запис чисел

УРОК 6

Тема. Цифри. Десятковий запис чисел

Мета: закріпити, розширити і поглибити знання учнів про десятковий запис чисел; вдосконалювати уміння та відпрацьовувати навички розв’язання задач на застосування знань учнів про десятковий запис числа та його властивості; перевірити засвоєння матеріалу під час самостійної роботи.

Тип уроку: закріплення і вдосконалення знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Прочитайте числа: 380; 907; 60 239; 999 999.

2.

Назвіть число, що:

3. а) йде слідом за 99;

4. б) передує числу 300;

5. в) на 1 більше за 19 999;

6. г) на 1 менше від 700.

7. Яке число записане у вигляді суми розрядних доданків?

А) 70 000 + 5 000 + 200 + 30 + 1;

Б) 5 000 000 + 500 000 + 5 000 + 5.

8. Поставити замість зірочок такі знаки дій, щоб виконувався порядок дій, який вказано римськими цифрами (можна користуватися дужками):

А) Цифри. Десятковий запис чисел;

Б) Цифри. Десятковий запис чисел;

В) Цифри. Десятковий запис чисел.

9. До якого трицифрового числа треба додати 1, щоб отримати чотири цифрове число?

III. Розв’язування вправ (удосконалення знань, умінь)

@ Перед розв’язанням

вправ учитель ще раз акцентує увагу учнів на тому, що вони знають, які числа є натуральними, як прочитати і як записати прочитане натуральне число, а також, як подати число у вигляді розрядних доданків. Тому на цьому уроці ми будемо розв’язувати більш складні та більш цікаві вправи з цієї теми.

Задачі № 32; 33; 35 (у номері № 35 вказати кількість таких чисел); 36; 38; 39; 40.

Додатково

1. Замість квадратиків запишіть такі числа, щоб усі рівняння мали один і той же корінь 2:

А) 3х + 5 = □; б) 7х – 4 = □; в) □ – 11х = 12.

2. (Ігровий момент)

Учитель. Любі друзі! Зараз ви будете виконувати незвичайну роботу. На дошці записано початок умови деякої задачі і початок її розв’язання. Вам необхідно за цими даними сформулювати повністю задачу та розв’язати її.

Запис на дошці: “За три дні туристи пройшли 75 км”.

Розв’язання. Нехай за другий день туристи пройшли х км, тоді за три дні вони пройшли (20 + х + 25) км. Складемо рівняння.

Методичні рекомендації до виконання вправ

1. Оскільки для п’ятикласників ігровий момент дуже важливий в їх діяльності, то для заохочення учнів до роботи можна запропонувати таку гру: на дошці з початку уроку записані декілька чисел, серед яких є числа – розв’язки вправ №№ 32-35; 36; 38; 40 з підручника; кожному з чисел відповідає певна літера. Той, хто першим виконає правильно названі номери, зможе скласти ключову фразу уроку. Наприклад, ключова фраза “натуральне число” може бути “складена” з літер, що відповідають правильним розв’язкам названих завдань:

99

1003

9 995

1 000 005

10 000 007

9 999 999

100 000 000

99 999 998

6

4

8

4

900

7

101

Н

А

Т

У

Р

А

Л

Ь

Н

Є

Ч

И

С

Л

О

2. Під час фронтального розв’язування вправ біля дошки (якщо така форма роботи буде використана на уроці) слід вимагати від учнів, щоб кожне записане число було прочитане і, якщо дозволяє час, записане у вигляді суми розрядних доданків.

3. Під час розв’язування задач № 36, 38-40 учні на інтуїтивному рівні знайомляться з правилом множення, що застосовується для розв’язання комбінаторних задач. Тому, якщо в учнів виникатимуть труднощі з пошуком правильного способу розв’язування, вчителеві слід на простому прикладі пояснити спосіб міркувань, що лежить в основі розв’язання такого виду задач.

III. Підсумок уроку

Самостійна робота (тестові завдання)

Варіант 1

1. Прочитайте число 3 004 000 000:

А) три мільйони чотириста тисяч;

Б) три мільйони чотири тисячі;

В) три мільярди чотири мільйони;

Г) три мільярди чотириста тисяч.

2. Яке з поданих чисел є сумою найбільшого чотирицифрового числа та найменшого п’ятицифрового числа?

А) 100 999;

Б) 19 999;

В) 21 110;

Г) 9 999.

3. Знайдіть серед поданих чисел таке, що є сумою всіх трицифрових чисел, у запису яких використано лише цифри 0 і 5.

А) 1 610;

Б) 1 060;

В) 2 110;

Г) 2 220.

Варіант 2

1. Прочитайте число 40 040 000 000:

А) сорок мільярдів чотириста тисяч;

Б) чотири мільярди сорок мільйонів;

В) чотириста мільйонів чотириста тисяч;

Г) сорок мільярдів сорок мільйонів.

2. Яке з поданих чисел є різницею між найбільшим шестицифровим та найменшим п’ятицифровим числом?

А) 999 899;

Б) 899 999;

В) 989 999;

Г) 988 888.

3. Знайдіть серед поданих чисел таке, що є сумою всіх трицифрових чисел, у запису яких використано лише цифри 0 і 8:

А) 3 376;

Б) 2 576;

В) 2 568;

Г) 2 496.

(Слід зазначити, що на цьому ж уроці треба перевірити виконання самостійної роботи і проаналізувати найбільш типові помилки.)

IV. Домашнє завдання

П. 1, 2, №№ 34; 37; 41; на повторення № 18.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Значення рослин.
Ви зараз читаєте: Цифри. Десятковий запис чисел