Циклічні форми моносахаридів – Моносахариди – Вуглеводи


КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

8. Вуглеводи

8.2 . Моносахариди

Найважливіші моносахариди – глюкоза (виноградний цукор) і фруктоза (фруктовий цукор). Більшість цукрів, у тому числі глюкоза і фруктоза, містять асиметричні атоми Карбону, які є оптично активними.

Тому структуру молекули цукру позначають за допомогою префіксів L – і D-.

При цьому розглядають гідроксильну групу найбільш віддаленого від кетонної або альдегідної групи асиметричного атома Карбону.

Ці форми можуть утворювати циклічні ізомерні структури.

Циклічні форми моносахаридів   Моносахариди   Вуглеводи

class=""/>

Запам’ятайте: глюкоза і фруктоза містять шість атомів Карбону в молекулі, тому їх називають гексозами. Глюкоза містить альдегідну групу, звідси має ще одну додаткову назву – альдоза. Фруктоза з кетонною групою належить до кетоз.

Циклічні форми моносахаридів

Якщо зобразити молекули глюкози і фруктози в проекціях Фішера у вигляді блоку молекули, то легко помітити, що для них можливі циклічні структури молекул.

При зближенні кінців молекул з відкритим ланцюгом з’являється можливість певного внутрішньо-молекулярного перегрупування, в результаті якого утворюються циклічні

структури.

При замиканні кільця з атома Карбону карбонільної групи виходить асиметричний атом Карбону, так званий аномерний атом Карбону. Так утворюються дві можливі структури, α- і β-форми, які по-різному повертають площину поляризованого світла.

Циклічні форми моносахаридів   Моносахариди   Вуглеводи

Запам’ятайте: циклічні α- і β-форми є стереоізомерами або діастереомерами.

Фруктоза також утворює циклічні форми, проте – на відміну від глюкози – переважно всього з п’яти кілець.

Циклічні форми моносахаридів   Моносахариди   Вуглеводи

Для зображення замкнутих форм найчастіше використовують проекції Хеворса, які зображують цю молекулу в одній площині, причому жирними лініями виділяють зв’язки, “що виступають” з аркуша паперу. Відповідний аномерний атом Карбону зображують справа (1 і 2).

Циклічні форми моносахаридів   Моносахариди   Вуглеводи

Запам’ятайте: у водних розчинах глюкози і фруктози циклічні форми і форми з відкритим ланцюгом знаходяться в рівновазі.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Назви предметів.
Ви зараз читаєте: Циклічні форми моносахаридів – Моносахариди – Вуглеводи