Ціна пропозиції


Ціна пропозиції – ринкова ціна за перевищення попиту над пропозицією (існування ринку продавця). Така ситуація зумовлює появу конкуренції між покупцями за придбання певних товарів, з одного боку, і намагання продавців реалізувати товар за вищою ціною – з іншого. Ц. п. виражає взаємозв’язок між рухом ціни виробництва, ринкової ціни та обсягами пропозиції товарів, в основі яких – окремі аспекти дії закону вартості, закону попиту і пропозиції та закону монополізації виробництва. Зв’язок Ц. п. із законом вартості виявляється в тому,

що обсяги суспільно необхідної праці, витраченої на виробництво товарів певного виду, є меншими від обсягів суспільних потреб, платоспроможного попиту; взаємозв’язок між Ц. п. і законом попиту і пропозиції – в тому, що цей вид ціни формується з урахуванням співвідношення між попитом і пропозицією. Ц. п. в такому разі вища від ціни рівноваги. Отже, Ц. п. є вираженням і вартості товару, і закону попиту і пропозиції. Взаємозв’язок між Ц. п. і законом монополізації капіталістичного виробництва формується лише на вищій стадії розвитку капіталізму, за виготовлення переважної маси товарів і послуг підприємствами монополістичного
чи олігополістичного типу (груповими монополіями). Для отримання монопольних прибутків вони обмежують обсяги виробництва (особливо під час економічних криз), про що свідчить значна не завантаженість виробничих потужностей. За встановлення ринкових цін як Ц. п. з’являються додаткові стимули для розширення обсягів виробництва.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Головоногі молюски.
Ви зараз читаєте: Ціна пропозиції