Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства – комплекс економічно виважених заходів встановлення цін на товари і послуги та способи їх регулювання залежно від зміни внутрішніх і зовнішніх умов з метою привласнення максимальних прибутків. Ц. п. п. залежить насамперед від типу та виду підприємств (великі, середні, дрібні, монополістичні, олігополістичні та ін.) та форм конкуренції з урахуванням зовнішніх факторів (наявність конкурентного середовища на ринку, діяльність держави та ін.), ціноутворення та їх можливих змін. З цією метою розробляється цінова стратегія підприємств, яка представляє собою комплекс довготермінових цілей і заходів щодо їх досягнення у сфері ціноутворення. До таких цілей, крім привласнення максимального прибутку, належать максимізація збуту, збереження та зміцнення стабільного становища на ринку. Залежно від зовнішніх і внутрішніх умов, виокремлюють такі види цінової стратегії підприємств: 1) диференційована (передбачає врахування різноманітності споживчого попиту; 2) конкурентоспроможність товаровиробника (грунтується на співвідношенні між попитом і пропозицією

та становищем товаровиробника на ринку); 3) асортимент (встановлення високих цін на модні та престижні товари, поєднується з низькими цінами на менш конкурентоспроможні товари, а купівля цього товару зумовлює придбання іншого та ін.); 4) стратегія встановлення цін на нові товари, засобом реалізації якої є встановлення найвищих цін для якнайшвидшого привласнення прибутку – встановлення невисокої початкової ціни для розширення кола споживачів і поступове завоювання значної частини ринку. При проведенні Ц. п. п. слід враховувати: 1) непрямий вплив держави на рівень цін, зокрема заборону для двох і більше конкурентів підтримувати ціни на певному рівні; 2) заборону монополістам нав’язувати свої ціни постачальникам (комплектуючих виробів, сировини тощо) та підприємствам торгівлі; 3) здійснення цінової дискримінації (продаж товарів і послуг з “навантаженням”, лише у певній фірмі тощо); 4) застосування демпінгу (продаж товару за ціною, нижчою від собівартості); 5) можливість використання недобросовісної цінової реклами (наприклад, оголосивши покупцям, що певні товари нібито уже продані, пропонувати їх за вищими цінами).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Основні властивості живого.
Ви зараз читаєте: Цінова політика підприємства