Цивільний кодекс України (Цив. К. України)Цивільний кодекс України (Цив. К. України) – кодифікаційний законодавчий акт цивільного законодавства. Чинний Цив. К. прийнятий Верховною Радою Української РСР 18.05.1963 і введений у дію 1.1.1964. Складається з 8 розділів. Перший розділ – “Загальні положення” – містить норми про предмет і суб’єкти цивільного права, угоди, представництво, позовну давність. У другому розділі – “Право власності” – йдеться про право власності, спільну власність, виникнення, припинення і захист права власності. Третій розділ – “Зобов’язальне

право” – містить загальні положення про зобов’язання і норми, про окремі види зобов’язань.

Розділ четвертий – “Авторське право” – стосується авторських та суміжних прав. Розділи п’ятий і шостий присвячені регулюванню відносин, пов’язаних із науковими відкриттями, винаходами, раціоналізаторськими пропозиціями і промисловими зразками. Сьомий розділ – “Спадкове право” – регулює відносини щодо переходу прав і обов’язків від спадкодавців до спадкоємців. У восьмому розділі містяться норми міжнародного приватного права. Слід відзначити, що на сьогодні чимало положень Цив. К. України вже застаріло і не відповідає ринковим умовам. З огляду на це розробляється проект нового Цивільного кодексу України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Значення рослин.
Ви зараз читаєте: Цивільний кодекс України (Цив. К. України)