Цивільно-процесуальне право


Цивільно-процесуальне право – система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах. Ц. – п. п., зокрема, закріплює процесуальний порядок розгляду загальними судами-справ із спорів з цивільних, сімейних, трудових, колгоспних та інших відносин, з адміністративно-правових відносин та справ окремого провадження. Метод Ц. – п. п.- імперативно-диспозитивний. Імперативний метод впливає на поведінку суб’єктів через зобов’язання, заборону і примус. Диспозитивний метод дає дозвіл і визначає права суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених нормами права.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Різниця між дієприслівниковим та дієприкметниковим зворотом.
Ви зараз читаєте: Цивільно-процесуальне право