Державна підтримка малого бізнесу

Державна підтримка малого бізнесу – комплекс заходів держави, спрямованих на створення сприятливих умов для підприємницької діяльності за допомогою податкової, фінансово-кредитної, інноваційної, кадрової політики тощо. Фінансово-кредитна підтримка передбачає надання цільових субсидій, прямих і гарантованих позик, дотацій, податкових пільг і кредитів, амортизаційних пільг тощо. Так, у США на ці цілі щорічно спрямовується близько 300 млрд. дол., а сума кредитів за 1990-2003 збільшилась з 576 млн. дол. до 4,2 млрд. дол. Уряд Німеччини виділив 2004 на

фінансування малого бізнесу 3 млрд. євро, уряд України – 47 млн. грн.. Фінансово-кредитну підтримку малому підприємництву в розвинених країнах надають центральні та місцеві органи влади, позабюджетні фонди, приватні, іноземні та змішані інвестори й спонсори. Підтримка державою інноваційної діяльності здійснюється через фінансування НДДКР, закупівлю передової техніки й технології, надання необхідних консультацій при їх впровадженні, стимулювання регіональних програм, всебічну підтримку венчурних підприємств тощо. Кадрове забезпечення малих підприємств у розвинених країнах світу – це передусім навчання, підвищення
управлінської кваліфікації підприємців. Зокрема, консультації надаються через центри розвитку малого бізнесу (у США налічується понад 60 таких центрів та значна кількість їхніх відділень) з проблем планування підприємницької діяльності (в т. ч. складання бізнес-планів), отримання кредитів, підготовки працівників, проведення маркетингових досліджень, управління персоналом та ін. Інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності передбачає створення регіональних інформаційних центрів (які відкривають доступ до різних видів інформації – комерційної, законодавчої, науково-довідкової тощо), широкої мережі консультативних пунктів з різних напрямів діяльності малих підприємств, інкубаторських центрів розвитку малого бізнесу (як різновиду центрів малого бізнесу). Один з найважливіших напрямів державної підтримки малого підприємництва – сприятлива податкова політика щодо інвестицій, витрат на НДДКР, створення робочих місць.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Способи творення прикметників.
Ви зараз читаєте: Державна підтримка малого бізнесу