Державна етнополітика

Державне управління Державна етнополітика. Система тактико-стратегічних дій, заходів і напрацювань держави як основного політичного суб’єкта й інституту в галузі етноісторичних, етико-культурницьких і міжетнічних відносин народів-етносів між собою і в їхніх взаєминах з державою та

Криза як соціально-політичний феномен

Державне управління Криза як соціально-політичний феномен. Тимчасове призупинення або припинення функціонування окремих елементів чи інститутів політичної системи; значне поглиблення і загострення наявних політичних конфліктів, політичної напруженості; тимчасове припинення функціонування будь-якої системи з позитивним чи

Центральні органи виконавчої влади

Державне управління Центральні органи виконавчої влади. Новий вид органів виконавчої влади в Україні, особливістю якого є те, що всі питання їх правового статусу та взаємовідносин з іншими органами мають вирішуватися шляхом прийняття законів, що

Моніторинг

Державне управління Моніторинг. Спеціальна підсистема системи управління. пов’язана з отриманням і аналізом інформації щодо певного об’єкта управління. Є механізмом реагування на зовнішні загрози і відхилення в роботі організації. При формуванні підсистеми М. визначаються його

Культура державного управління

Державне управління Культура державного управління. Комплексне поняття універсального характеру, що відображає конкретні форми взаємодії людей та організацій у процесі здійснення владно-управлінських відносин, які виявляються в різноманітних ситуаціях. Основними елементами К. д. у. є метод

Державна програма

Державне управління Державна програма. Документ, який визначає стратегію розв’язування найважливіших соціально-економічних, екологічних, науково-технічних, інших проблем загальнодержавного значення, включає комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань, спрямованих на досягнення конкретних кінцевих цілей, узгоджених за термінами їх реалізації

Функції держави

Державне управління Функції держави. Основні види діяльності держави, серед яких є необхідні для існування у будь-якій державі впродовж усього періоду її існування, а тому фактично сталі функції, а також такі, що визначаються об’єктивними обставинами

Парламент

Державне управління Парламент. Загальна назва вищого виборного представницького органу законодавчої влади держави. До функцій будь-якого парламенту входять: вироблення законопроектів, обговорення й прийняття законів; утворення уряду та ініціювання, за необхідності, його відставки; формування й затвердження

Державне замовлення

Державне управління Державне замовлення. Засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших

Інформаційно-методичний ресурс

Державне управління Інформаційно-методичний ресурс. Упорядкована множина документів чи будь-яких інших даних, яка має індивідуальний доступ і створюється для задоволення потреб у різноманітній інформації. В державно-управлінській діяльності найчастіше використовується проблемно-орієнтовані І-м. р., спрямовані на забезпечення
Page 12 of 16« First...1011121314...Last »