Державні (національні) інтересиПолітологічний словник

Державні (національні) інтереси – фундаментальні духовні цінності, у яких в інтегрованому вигляді відображаються життєво важливі прагнення та потреби особи, суспільства, держави й способи їх реалізації. У Концепції (основи державної політики) національної безпеки України (схваленій Верховною Радою України в січні 1997 р.) наголошується, що “національні інтереси відображають фундаментальні цінності та прагнення українського народу (маються на увазі громадяни всіх національностей, що утворюють український

народ. – Авт.), його потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи їх створення і способи задоволення”. У Російській Федерації, зокрема, вчені звертають увагу на те, що Росія історично сформувалась як політичний, господарський і адміністративний союз земель, етносів, культур, який скріплений загальнодержавними цінностями й інтересами. Великі простори країни, що потребують значних зусиль для освоєння у складних географічних і геополітичних умовах, етнічна різноманітність, особливості національного характеру, на думку російських дослідників, визначають основним національним інтересам
всебічне зміцнення держави як організуючої основи, покликаної забезпечити територіальну цілісність і зовнішню безпеку і виробити адекватні форми співіснування різних національно-етнічних, релігійних і культурних спільностей.

Зміст Д. і. зумовлюється спільними соціально-економічними, духовними, іншими потребами країни, народу, нації, особи та характером їх взаємозв’язку з інтересами інших країн і національностей, релігійними інтересами цієї країни, окремих людей. Д. і. є основою формування стратегічних завдань внутрішньої і зовнішньої політики незалежних держав. Ієрархія Д. і. у часі і просторі може змінюватися залежно від дії внутрішніх і зовнішніх факторів.

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Голос України. – 1997. – 4 лютого; Курас /. Ф. Державотворчі інтереси в сучасній Україні: Загальнонаціональний та регіональний аспекти // Вісн. HAH України. – 1994. – № 4.

О. Антонюк


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Методи вимірювання вологості повітря.
Ви зараз читаєте: Державні (національні) інтереси