ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ, ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА У 10, 100, 1000 РАЗІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І РІВНЯНЬ


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЗАГАЛЬНИТИ УЯВЛЕННЯ ПРО ДЕСЯТКОВУ СИСТЕМУ ЧИСЛЕННЯ, РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ Й ОДИНИЦІ КЛАСУ, ПРАВИЛА ЧИТАННЯ І ЗАПИСУ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ; ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ РІВНЯННЯ Й ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

I. Перевірка домашнього завдання

Пояснити план розв’язування задачі 303, повідомити значення виразів 160 : 8, 160 : 10, 160 : 8 – 160 : 10. Задачу 304 пояснити з місця. Що треба змінити в задачі, щоб вона розв’язувалася виразом (114 – 5 • 18) : 2 – 5?

II. Актуалізація

та корекція знань учнів

Завдання для опитування.

1) Вправа 305. Назвати одиницю другого класу.

2) Як називається 5 розряд?

3) Задача. Із 10 м тканини шиють 3 сорочки. Скільки сорочок можна пошити з 30 м тканини?

4) Робота в парах з картками, де з одного боку записано вирази, з іншого – відповіді. Один учень показує картку, інший обчислює. Потім – навпаки.

Приклади завдань для однієї з карток:

18 000 : 1000

(3600 – 300) • 5

542 • 100 – 200

3500 : 50 • (350 – 350)

0 : (3600 • 2)

64 • 10 – 26 000 : 100

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель може повідомити, що на уроці діти уточнять знання

про десяткову систему числення, збільшуватимуть (зменшуватимуть) числа в 10, 100, 1000 разів, розв’язуватимуть задачі та рівняння.

IV. Узагальнення знань про десяткову систему числення

1. Прочитати текст вправи 306. Відповісти на запитання, користуючись текстом: які числа називають натуральними? Яке найменше натуральне число? Чи існує найбільше натуральне число? Скільки цифр використовують для запису натуральних чисел? Чому систему, якою ми користуємося, називають десятковою? Які є розрядні одиниці? Яке співвідношення між ними? Скільки розрядів у кожному класі? Назвати розряди, які утворюють клас одиниць, клас тисяч. Яка лічильна одиниця першого (другого) класу? Як читати багатоцифрові числа? Від чого залежить значення цифри в записі числа?

2. Гра “Кінцівки”. Учитель читає, а учні заповнюють паузи.

Наприклад: “… натуральний ряд чисел починається з… . Найбільше натуральне число… . Десять одиниць утворюють… . Десять десятків утворюють… . Кожне число більше від попереднього на… . Лічильною одиницею другого класу є… . Якщо в записі числа переставити цифру на одне місце вліво, то її значення…”.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправа 308 (зробити висновок фронтально).

2. Задача 311. Учні з високим та достатнім рівнями розв’язують самостійно, а решта працює з учителем. Аналіз задачі провести від числових даних. Скласти план розв’язування, записати самостійно. Пояснити вибір останньої дії. Як зміниться розв’язання задачі, якщо її запитання замінити таким: “На скільки кілограмів яблук поклали більше у великий кошик, ніж у малий?”?

3. Розв’язування рівнянь вправи 310. Сильні учні розв’язують (2) самостійно (письмово), решта – (1) (усно).

4. Вправа 309. Прочитати самостійно. Чим відрізняються записи чисел у римській і в десятковій нумераціях? (У десятковій значення цифри залежить від її місця в записі, а в римській – ні).

5. Додаткове завдання.

Скласти задачі за короткими записами.

1) 100 г води – 3 г солі

? – 30 г солі

2) 9 кг вершків – 2 кг масла

108 кг вершків – ?

VI. Підсумок уроку

Уточнили знання про десяткову систему. Які розряди є в кожному класі? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняння російської та австро-угорської імперії.
Ви зараз читаєте: ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ, ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА У 10, 100, 1000 РАЗІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І РІВНЯНЬ