ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ – ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ

Хімія – універсальний довідник

ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ

У хімічних реакціях атоми не утворюються заново і не руйнуються. Цей факт відображають закони стехіометрії.

Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції (закон збереження маси).

Об’єми газів, що реагують, відносяться один до одного і до об’єму отриманих газів як прості цілі числа (закон об’ємних відношень). Рівні об’єми газів за однакових температури і тиску містять однакову кількість молекул

(з а к о н Авогадро).

ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ

У табл.1 наведено фізичні величини, які найчастіше використовують в хімії.

Таблиця 1

Деякі фізичні величини і їх одиниці

Фізична величина

Символ

Одиниця вимірювання

Фізичної величини

Позначення

Українське

Міжнародне

Кількість речовини В

N(В), ν

Моль

Моль

Mol

Маса

M

Кілограм

Кг

Kg

Молярна маса речовини В

М(

В)

Грам на моль

Г/моль

G/mol

Об’єм

V

Кубічний метр, літр (10-3 м3)

М3, л

M3, L

Молярний об’єм

Vn

Літр на моль

Л/моль

L/mоl

Температура

Т

Кельвін

К

K

Температура

T

Градус Цельсія

°С

°С

Тиск

Р

Паскаль

Па

Ра

Кількість теплоти

Q

Джоуль

Дж

J

Енергія

Е

Джоуль

Дж

J

Моль – одиниця кількості речовини.

Моль – це така кількість речовини, яка містить стільки молекул, атомів або іонів, скільки атомів міститься в ізотопі Карбону масою 0,012 кг.

В 1 моль Карбону міститься 6,02 – 1023 атомів. Це число називається сталою Авогадро

ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ   ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ

Кількість речовини n(В) можна обчислити за формулами:

ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ   ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ

Де m – маса речовини; М(В) – молярна маса речовини В; N – число частинок у речовині.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Колообіг фосфору.
Ви зараз читаєте: ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ОДИНИЦІ – ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. СТЕХІОМЕТРІЯ