ДІАЛОГ


ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§21. ДІАЛОГ

Про те, із чого складається діалог, та про вживання розділових знаків при діалозі

164 Прочитайте текст Хто бере участь у розмові? Простежте як передано на письмі слова кожного учасника спілкування, які розділові знаки вжито.

ТІКАЄ

Прогулюючись біля річки, Гриць із Галинкою, мабуть, уперше побачили тренувальний катер зі спортсменом на водних лижах.

– Поглянь, катер мчить, як вихор! – вигукнула дивуючись дівчинка.

ДІАЛОГ

– Бо ж тікає, – переконливо

пояснив Гриць.

– Від кого?

– А від того дядька, що женеться за ним на лижах…

Поняття про діалог

Різновидом прямої мови є діалог. Діалог – це розмова двох осіб.

Репліка

Діалогічне мовлення складається з окремих реплік і може супроводжуватися словами автора. Репліка – це фраза (слова) кожного учасника діалогу.

Розділові знаки

На письмі кожну репліку пишемо з нового рядка. Перед нею ставимо тире. Якщо є слова автора, то ставимо ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.

ДІАЛОГ

165 I. Прочитайте вірш (деякі розділові знаки пропущено).

Які репліки в ньому можна виділити? Якими реченнями за метою висловлювання та інтонацією є репліки діалогу?

СТРУМОЧОК

Запитав мене синочок:

Це ж куди біжить струмочок?

Через поле у ярок.

І зупиниться в ярку?

Ні, звідтіль – в Десну-ріку.

А з Десни-ріки куди?

До Дніпрової води.

Попливе з Дніпром у море,

В море синє, неозоре.

В. Гринько

II. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки при діалозі.

166 Попрацюйте в парах Прочитайте за особами гумористичний діалог-розпитування. Скільки реплік належатиме кожному із вас?

НЕ ТЕ СКАЗАВ

Сашко пробігав з дітлахами до самісінького смерку й не вивчив уроки. А наступного дня вчителька викликала його до дошки. Постояв Сашко біля столу та й каже:

– Я не вивчив урок…

– Чому?

– У нас вдома нещастя…

– Яке?

– Захворіла мама.

– Захворіла? Коли?.. – здивувалася вчителька. – Я ж її вчора в кінотеатрі бачила.

“Ех! – спаленівши від сорому, подумав Сашко. – Не те сказав. Треба було про бабусю сказати. Вона рідко в кіно ходить” (Б. Крекотін).

167 Попрацюйте в парах Складіть разом і розіграйте діалог-розпитування, пов’язаний з вашим життєвим досвідом. Пам’ятайте, що найбільш повною і самостійною є перша репліка. Наступні доповнюють одна одну.

168 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки при діалозі.

А ЩО ТАМ ЗА ЛІСОМ?

Мені пригадується весняний день. Сяє сонце, ласкавий вітерець шепоче в листі дерев. Співають пташки…

Переді мною – зелені лани. На обрії – ліс.

А що там за лісом? – питаю старшого брата.

Поля, села. А там знову ліс – каже брат.

А за тим аж лісом – що там?

Дніпро. Велика наша ріка Дніпро.

А за Дніпром що?

Знову поля, села, ліси.

Це було для мене найбільше відкриття світу… Мене зворушило, що така велика, багата Україна (В. Сухомлинський).

II. Визначте вступ, основну частину й кінцівку тексту. Яка основна думка прочитаного?

169 III. Прочитайте вголос діалог, дотримуючи правильної інтонації.

Складіть і запишіть невелику казку (одна сторінка). Введіть до тексту діалог. Прочитайте казку своїм батькам та однокласникам.

Спадні функції.
Ви зараз читаєте: ДІАЛОГ