ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ


Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ

Дигібридне схрещування – схрещування, за якого батьківський організм відрізняється двома парами альтернативних ознак. Завдяки йому вдалося встановити, як успадкування однієї ознаки впливає на характер успадкування іншої. У досліді Мендель вивчав характер успадкування забарвлення і форми насіння гороху. Вихідні батьківські особини були гомозиготними за двома парами ознак.

Схема

схрещування:

ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Закон одноманітності І покоління підтверджується.

Схрещування гібридів:

ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Закон незалежного успадкування ознак (3-й закон Менделя). При схрещуванні гібридів, які відрізняються за двома парами ознак, у II поколінні успадкування за кожною парою відбувається незалежно від інших пар ознак. У результаті утворюються 4 фенотипові групи у співвідношенні 9:3:3:1, причому з’являються групи з новими поєднаннями ознак.

Закон незалежного успадкування ознак можна пояснити незалежним розходженням негомологічних хромосом під час мейозу. У кожної

особини беруться до уваги тільки дві пари хромосом. Ознаки забарвлення і форми насінин знаходяться в негомологічних хромосомах. У гомозиготних особин утвориться тільки один тип гамет АВ і аb. Диплоїдний набір відновлюється в гібридної особини – АаВb, тобто вона є дигетерозиготною за двома неалельними генами.

Гібридні особини утворюють чотири типи гамет за формулою 2=4 (де ступінь 2 відповідає 2 парам ознак – 2 парам хромосом). Утворяться такі гамети: АВ, Аb, аВ, ав. Злиття попарно 4 типів гамет кожною особиною дає 16 варіантів, поданих у таблиці. За фенотипом виділяються 4 групи особин, причому дві з них (3:3) мають нову комбінацію ознак.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Типи клімату.
Ви зараз читаєте: ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ