ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ У СЕРЕДИНІ НУЛІ


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ДІЛЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ У СЕРЕДИНІ НУЛІ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ; ЗНАХОДИТИ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально пояснити два способи розв’язання задачі 680. Вирази вправи 679 пояснити вибірково.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 483 072 : 6; 9 т : 2 ц.

2) Записати всі двоцифрові числа, остачі від ділення яких на 9 дорівнюють

4.

3) Знайти ширину прямокутника, площа якого 96 см2, а довжина 16 см.

2. Усні обчислення.

Гра “Кращий обчислювач”. Грають три команди.

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ У СЕРЕДИНІ НУЛІ

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні ділитимуть багатоцифрові числа, коли в частці в середині є нулі, розв’язуватимуть задачі, обчислюватимуть вирази.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з новим випадком ділення можна провести за вправою 683. У виразі 28 204 : 6 перше неповне ділене 28 дес. тис., у частці – 5 цифр. 28 поділити на 6, буде 4, остача 4. Залишилося десятків тисяч менше за 6. Цифру

дібрали правильно. Друге неповне ділене 42 од. тис. 42 поділити на 6, буде 7. Усі одиниці тисяч поділилися. Утворимо неповне ділене із сотень. У діленому сотень немає, тому їх не буде і в частці. На місці сотень частки пишемо 0. (Пояснити можна так: 90 сот. поділити на 0, буде 0. Пишемо на місці сотень частки 0. Утворимо неповне ділене з десятків. 2 дес. не можна поділити на 6, щоб були десятки. На місці десятків пишемо 0. 24 од. поділити на 6, буде 4. Усі одиниці поділилися. Частка 47 004).

2. Вправу 682 розв’язати з коментуванням та самостійно.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота за вправою 681.

2. Задачу 684 розв’язати разом з учителем двома способами.

3. Задача 685 (1) – самостійно, а (2) – разом з учителем.

4. Додаткові диференційовані завдання.

1) Порівняти вирази: 6 м 32 см : 4 і 24 м • 8.

2) Задача. За який час легковий автомобіль наздожене вантажний, якщо відстань між ними 60 км, а швидкість легкового автомобіля більша від швидкості вантажного на 12 км/год?

VI. Підсумок уроку

Виконували ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці, виявлення труднощів у виконанні завдань.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Омоніми до слова такса.
Ви зараз читаєте: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ У СЕРЕДИНІ НУЛІ