Ділення на розрядні числа


ДРОБИ

Ділення на розрядні числа

858. Розглянь записи і поясни застосування правила ділення числа на добуток для усного ділення на двоцифрове та розрядне числа.

168 : 28 = 168 : (4 ∙ 7) = 168 : 4 : 7 = 6

56 000 : 800 = 56 000 : (100 – 8) = 56 000 : 100 : 8 = 560 : 8 = 70

859. Розглянь обчислення. Поясни зручність способу.

540 : (2 ∙ 5) = 540 : 10 = 54

540 : (6 ∙ 18) = (540 : 6) : 18 = 90 : 18 = 5

5600 : (14 ∙ 100) = (5600 : 100) : 14 = 56 : 14 = 4

860. Знайди значення виразів зручним способом.

36 000 : (25 ∙ 4) 720 : (8 ∙ 3) 960 : (24 : 2)

861. 3600 : 60 360 : 12 7200 : 600 270 : 45

862. Двома автомобілями перевезли 60 т картоплі. Першим перевезли

20 т, а другим – решту. Вантажність автомобілей однакова, загальна кількість рейсів – 12. Скільки рейсів зробив кожен автомобіль?

863. 25 : 3 60 : 8 27 : 4 56 : 6 87 : 8

864. 23 : 4 30 : 7 48 : 9 51 : 7 310 : 7

865°. Відстань між двома пунктами 1456 км. Із цих пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між автобусами на той час, коли перший проїде Ділення на розрядні числа, а другий – Ділення на розрядні числа усієї відстані?

866°.

240 : 30 6300 : 900 300 ∙ 70 + 420 000

240 : 120 6300 : 300 100 000 – 600 ∙ 20

867. (Усно.)

1) 46 000 : 100 46 000 : 1000 8340 : 10

2)24 : 8 30 : 5 18 : 6 72 : 9

26 : 8 33 : 5 21 : 6 80 : 9

868. Розглянь ділення з остачею

на двоцифрове число: 53 : 16. Прочитай пояснення.

Пояснення. Випробовуванням знайдемо число, яке менше від 53 і ділиться на 16. Це число 48. 16 помножити на 3, буде 48. У частці 3.

Знайдемо остачу: 53 – 48 = 5. В остачі 5.

Отже: 53 : 16 = 3 (ост. 5).

869. Знайди частку й остачу.

60 : 16 40 : 15 80 : 35 560 : 80 300 : 50

52 : 24 75 : 21 420 : 70 6400 : 800 400 : 80

870. Маса двох таких снігових барсів, як на фотографії, 80 кг. Яка маса чотирьох таких левів, якщо вона у 5 разів більша за масу снігового барса?

Ділення на розрядні числа

Сніговий барс

Ділення на розрядні числа

Лев

871. За 10 год роботи двигуна витратили 90 л пального: 54 л до перерви, а решту – після перерви. Скільки годин двигун працював до перерви і скільки – після неї, якщо витрата пального за 1 год була однакова?

872. Знайди значення виразу 250 ∙ b – b ∙ 5, якщо b = 200.

873*. Маса першого бідона з олією 43 кг 600 г. маси олії перелили в другий такий самий бідон, після чого маса його стала 16 кг. Скільки олії було в першому бідоні спочатку?

874°. За добу 3 берези й 2 евкаліпти разом поглинають 760 л води. Одна береза поглинає 40 л води. Скільки літрів води поглинає один евкаліпт за добу?

875°.

32 : 5 40 : 12 630 : 90 5400 : 60

70 : 8 72 : 30 630 : 30 3200 : 80

876. Розглянь, як знайшли частку та остачу.

Усно: 294 : 40 = 294 : (10 ∙ 4) = 294 : 10 : 4 = 7 (ост. 14).

Пояснення. Знайдемо частку послідовним діленням на 10 і 4. У ході виконання окремих дій остачу не треба знаходити, але слід пам’ятати, що вона має бути меншою від дільника. 294 поділити на 10, буде 29. 29 поділити на 4, буде 7. Частка 7. Дізнаємося, скільки поділили: 40 помножити на 7, буде 280. Знайдемо остачу: 294 – 280 = 14.

Письмово: щоб поділити 294 на 40, треба спочатку поділити це число на 10, буде 29. Потім – поділити 29 на 4, можна взяти по 7. Дізнаємося, яке число поділили. Помножимо 40 на 7, буде 280. Дізнаємося, скільки залишилося: 294 – 280 = 14. Частка 7, остача 14.

Ділення на розрядні числа

877. Знайди частку й остачу письмово.

523 : 60 356 : 60 710 : 80 433 : 50 248 : 80

878. Розглянь записи та поясни обчислення.

Ділення на розрядні числа

879. х : 20 = 680 х ∙ 20 = 680 х – 20 = 680

880. Протягом двох тижнів мотоцикліст був у дорозі 60 год. Першого тижня він проїхав 960 км, а другого 1440 км. Скільки годин був у дорозі мотоцикліст щотижня, якщо він рухався з однаковою швидкістю?

881. Кінь-ваговоз перевіз 22 т 5 ц вантажу. Скільки рейсів має зробити автомобіль, вантажність якого 2 т 5 ц, щоб перевезти таку саму масу вантажу?

882*. За 20 с кінь пробіг 400 м. Антилопа за 12 с пробігла 300 м. У кого з тварин швидкість більша? На скільки метрів за секунду?

883°.

136 : 40 650 : 80 5074 – 4902 : 6 + 100

277 : 90 410 : 50 5074 – (4902 : 6 + 100)

Перевір себе: 3 (ост. 7); 3 (ост. 16); 8 (ост. 10); 8 (ост. 10); 4357; 4157.

884°. В овочесховищі було 39 т 600 кг картоплі. Першого дня звідти вивезли Ділення на розрядні числаЦієї кількості, а другого дня – Ділення на розрядні числа решти. Скільки кілограмів картоплі вивезли другого дня?

885. 554 : 60 112 : 40 610 : 70 125 : 50

886.

371 000 ∙ 20 + 630 : 70 (57 500 – 9855) – 20

(810 : 90 + 640 : 80) ∙ 300 (960 – 240): 30

887. Розв’яжи і порівняй задачі.

З а д а ч а 1. Першого дня швачка пошила 8 фартухів, а другого – 6. На їх пошиття пішло 28 м тканини. Скільки метрів тканини швачка витрачала щодня?

З а д а ч а 2. За два дні швачка пошила 14 фартухів. Першого дня вона витратила 16 м тканини, а другого – 12 м. Скільки фартухів шила швачка щодня?

888. х – 40 = 280 х : 40 = 280 х ∙ 40 = 280

889*. Зі шматка дроту завдовжки 16 м треба зігнути такий прямокутник, щоб площа його була найбільшою. Визнач розміри сторін прямокутника.

890. На діаграмі зображено довжину двох житніх колосків. Перший колосок виріс на добре оброблюваному грунті, а другий – на грунті, обробленому недбало. Порівняй довжину колосків, якщо в 1 см на діаграмі – 5 см.

Ділення на розрядні числа

891°. За поданим планом ділянки знайди, яку площу городу відведено окремо для огірків, помідорів і салату.

Ділення на розрядні числа

892°.

966 : 42 40 928 : 8 161 : 30 23 ∙ 43

252 : 42 10 032 : 6 275 : 40 30 ∙ 25

893. Знайди частку й остачу: 457 : 60, 378 : 60.

894. З двох пунктів, відстань між якими 40 км, одночасно в протилежних напрямках виїхали колісний і гусеничний трактори. Швидкість колісного трактора 30 км/год, а гусеничного – на 20 км/год менша. Через скільки годин відстань між тракторами буде 120 км?

895. Прочитай, як знаходили частку 45 780 : 60.

Пояснення. 45 тис. не поділиться на 60, щоб були тисячі в частці. Перше неповне ділене 457 сот. У частці буде З цифри. Поділимо 457 сот. на 60. Для цього поділимо 45 на 6, буде 7 (сот.). Помножимо 60 на 7, буде 420. В остачі 37 сот. Сотень залишилося менше, ніж 60. Цифру в частці дібрали правильно.

Друге неповне ділене 378 дес. 378 дес. поділити на 60, буде 6 дес. Помножимо 60 на 6, буде 360 (дес.). В остачі 18 десятків. Третє неповне ділене 180 одиниць. 180 поділити на 60, буде 3. Остачі немає. Частка 763.

При діленні замінили ділене зручними доданками і користувалися правилом ділення суми на число.

45 780 : 60 = (42 000 + 3600 + 180) : 60 = 42 000 : 60 + 3600 : 60 + 180 : 60 = 700 + 60 + 3 = 763

Ділення на розрядні числа

896. Поясни, як знаходили частку чисел 299 600 і 700.

299 600 : 700 = (280 000 + 14 000 + 5600) : 700 = 280 000 : 700 + 14 000 : 700 + 5600 : 700 = 400 + 20 + 8 = 428.

Ділення на розрядні числа

897. 1) Знайди частку 11480 : 40 з поясненням.

2) Знайди частку 26 880 : 70. Перевір множенням.

898. Автомобіль проїхав 480 км за 6 год. За скільки годин подолає цю відстань мотоцикл, якщо його швидкість становить Ділення на розрядні числа швидкості автомобіля?

899*. Хлопчик мав проїхати автобусом 92 км. На півдорозі він заснув, а коли прокинувся, то дізнався, що залишилося їхати стільки ж кілометрів, скільки він проїхав, коли спав. Скільки кілометрів проїхав хлопчик, коли спав?

900°. Для обклеювання стін однієї кімнати купили 10 рулонів шпалер, а другої – 15. Усього 250 м шпалер. Скільки метрів шпалер пішло на кожну кімнату?

901°.

11 520 : 30 870 : 5 680 : 8 1860 : 60

192 400 : 400 935 : 85 527 : 17 5760 : 80

902. 1) Заповни пропуски: 6300 : 700 = 6300 : 100 : … = …

2)

Ділення на розрядні числа

903. 1) Розглянь записи і поясни розв’язування.

Ділення на розрядні числа

2) Знайди частки і перевір дією множення.

27 600 : 60 32 560 : 80 121 600 : 40

904. Обчисли з поясненням: 5760 : 60, 20 160 : 70.

905. х ∙ 90 = 36 810 х : 90 = 990 18 360 : х = 90

906. Першого дня меблевий магазин продав 18 стільців по 150 грн, другого дня – 30 таких стільців. На скільки більше грошей вторгував магазин за стільці другого дня, ніж першого? (Розв’яжи задачу іншим способом.)

907. Перше число b, друге – у k разів менше. Знайди суму цих чисел. За умовою задачі склади вираз. Знайди його значення, якщо b = 9870, k = 30.

908*. У числі 375 закреслили цифру 5. Які дії треба виконати із числом 375, щоб дістати те саме число?

909°.

14 500 : 50 (5045 – 985) : 5 307 200 : 800

12 040 : 40 2800 – 800 6270 ∙ 300

910°. Довжина вулиці 800 м, а ширина – 15 м. Її заасфальтували. На кожні 100 м2 пішло 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту пішло на покриття вулиці?

911. (Усно.)

200 ∙ 90 5430 : 100 1200 : 400

250 ∙ 50 700 ∙ 700 1700 ∙ 3

912. Обчисли з поясненням: 20 400 : 50, 268 800 : 700.

913.

14 грн 80 к. : 40 5 т 60 кг ∙ 50

14 грн 80 к. : 40 к. 9 м 64 мм ∙ 20

30 м 80 см : 40 12 т 720 кг : 80

914. 7200 – 200 ∙ 8 – 600 (8208 – 1944) : 6

915. З першої ділянки зібрали 30 мішків картоплі, а з другої – 32 таких мішки, причому з другої ділянки зібрали на 100 кг картоплі більше, ніж з першої. Яка маса одного мішка картоплі?

916. У саду зібрали 3200 кг яблук. Частину яблук розклали в 90 ящиків порівну. Залишилося ще 1400 кг яблук. Скільки кілограмів яблук в одному ящику?

917. Назви числа, які рівні між собою.

110 т 20 ц 2 кг 6500 см 2002 кг

32 м 8 см 2600 г 2600 м 110 000 кг

65 м 2 кг 600 г 3208 см 2 км 600 м

918*. Три мавпи їли банани. Перша мавпа з’їла 5 бананів, третя – 3. Перша і друга мавпи разом з’їли у 3 рази більше бананів, ніж третя. Скільки бананів з’їла друга мавпа?

919°. х : 40 = 6840 728 100 : х = 900 30 ∙ x = 6120

920°. На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів з деревиною. Маса деревини на одному самоскиді 40 ц 60 кг, а в одному вагоні – у 4 рази більша. Яка маса всієї деревини?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Скласти питальні речення.
Ви зараз читаєте: Ділення на розрядні числа