Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу§ 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

230.1. Довідка, реєстр, закон, протокол, інструкція, характеристика пам’ятка, фінансовий документ, наказ, розписка, заява, доручення, автобіографія, доповідна записка.

2. Коли мені виповнилося вісім років, я вирішив навчатися карате. Щоб вступити до секції, довелося писати заяву, а також принести довідку з лікарні про стан здоров’я. Перед початком занять необхідно було вивчити інструкцію, як поводитися в спортивній школі й під час тренувань в секції.

232. Словник іншомовних слів. Протокол

(грец. ????? – перший і Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу – приклеюю) – 1. Документ, який містить запис усього, про що йшлося на зборах, засіданнях тощо. 2. Документ, що засвідчує встановлення певних фактів. 3. В судочинстві – документ про проведення певних дій, про їхній зміст і наслідки (напр., п. обшуку, п. судового засідання). 4. Одна з назв міжнародного договору. 5. П. дипломатичний – сукупність загальноприйнятих у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок здійснення різноманітних дипломатичних актів, форми зносин між дипломатами, керівними держ. діячами різних країн.

Тлумачний словник. Протокол; ч. (гр.,

від перший і приклеюю) 1. Документ, який містить запис усього, про що йшлося на зборах, засіданнях тощо. 2. Документ, який засвідчує певний факт, подію і т. ін. 3. Писемна угода між державами; одна з назв міжнародного договору.

Визначення слова “протокол” у зазначених вище словниках (доступних мені) різняться. У словнику іншомовних слів відомостей більше і вони глибші. Визначення цього терміну може бути й таким:

Протокол – результат реєстрації в хронологічній послідовності інформації про дії, хід процесу.

234. ПРОТОКОЛ № _

Зборів колективу

Орендного швейного об’єднання “Каштан” Укршвейпрому 12 квітня 2010 р.

Голова зборів___________________________ прізвище, ім’я та по-батькові

Секретар_______________________________ прізвище, ім’я та по-батькові

Присутні: працівники об’єднання – 54 особи (список додається).

Порядок денний:

1. Низький температурний режим в цехах.

Доповідач – Петренко Г. Б.

2. Озеленення і благоустрій навколишньої території.

Доповідач – Кузьма Ж. О.

1. Слухали;

Доповідь Петренка Г. В. про неможливість працювати в цехах через низький температурний режим.

Ухвалили:

Покращити температурний режим.

2. Слухали:

Пропозицію Кузьми Ж. О. поділити співробітників на групи для благоустрою навколишньої території в неробочий час.

Ухвалили:

Поділити співробітників на групи для благоустрою навколишньої території в неробочий час.

Додатки:

1. Список учасників зборів на 1 арк. в 1 прим.

Голова зборів ___________________________ прізвище, ім’я та по-батькові

(підпис)

Секретар________________________________ прізвище, ім’я та по-батькові

(підпис)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Пряме й переносне значення дієслова.
Ви зараз читаєте: Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу
»