Дивізіональна структура управлінняДивізіональна структура управління (англ. devision – поділ, розподіл) – структура управління підприємством, фірмою, компанією, за якої відділи, наділені оперативною самостійністю, вступають у договірні відносини один з одним, отримують прибутки і здійснюють самофінансування, а вище керівництво приймає стратегічні рішення (ставить довготермінові цілі та планує заходи щодо їх реалізації – розширення масштабів виробництва, модернізація підприємства тощо). За таким принципом побудоване управління в американській корпорації “IBM”, причому дивізіональна поєднана з програмно-цільовою формою управління. Отже, за дивізіональної форми управління структура будується не за функціональною ознакою, а за результатом діяльності (виробництвом предметів чи послуг).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Синтаксичний розбір складнопідрядного речення.
Ви зараз читаєте: Дивізіональна структура управління