ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ


Мета:

– навчальна: повторити й поглибити знання семикласників про дієслова І і ІІ дієвідмін; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати належність дієслів до певної дієвідміни; сприяти зміцненню навичок правильного написання їх особових закінчень; редагувати деформовані тексти;

– розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і ІІ дієвідмін у зв’язних висловлюваннях;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників шанобливе ставлення

до природи, підвищувати екологічну культуру.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Фонетика. Орфоепія: правильна вимова різних частин мови.

– Культура мовлення і стилістика: засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом.

Міжпредметні зв’язки: метафора, уособлення, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

За чисті води, чисті ріки Боротись будемо навіки. Хай стане чистою земля! Бо в ній господар – ти і я.

Ю. Олійник

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ

ЗНАНЬ. ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА

Вибіркова робота

> Записати текст, знайти дієслова теперішнього, майбутнього й минулого часів. Визначити морфологічні ознаки. Усно продовжити розповідь.

День за днем земля все більше й більше випорожнюється, віддаючи людству свої багатства. Щодня викачуються мільйони тонн нафти, природного газу, вугілля, торфу й інших корисних копалин. Людина просто безжалісно пожирає їх, але ж вони не вічні! А скільки рік, озер, водойм і морів стало жертвою викидів отруйних речовин?

Подумаймо про майбутнє, про наступні покоління. Почнімо ставитися до природи дбайливо уже сьогодні, просто зараз.

IV. ЗІСТАВЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ІЗ БАЗОВИМ

> За допомогою теоретичного матеріалу пригадати вивчене про дієслова І і ІІ дієвідмін. Знайти нову інформацію.

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ,

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ І ТВОРЧИХ УМІНЬ З ТЕМИ

Вибірково-розподільна робота

> Прочитати вірш Лесі Вознюк “Якби я був чарівником”. Виписати у два стовпчики дієслова І та ІІ дієвідміни, обгрунтувати свій вибір. Визначити час дієслів.

Якби я був чарівником,-

Намріялося Віті,-

То став би я помічником

Природи в цілім світі.

Чарівна паличка в руках –

За мить зростають липки,

У чистих ріках та ставках

Вже плюскаються рибки.

За хвильку дощики рясні

Помиють все довкола,

Барвисті квіти запашні

Укриють гори й доли.

В дитячі мрії, як на те,

Навідалася ненька:

– Тут справжній чарівник росте,

Хоча іще маленький.

Твоє, синочку, деревце

Тріпоче зелен-листом,

Співає дзвінко джерельце,

Бо ти його почистив.

І ось такі чарівники

Зростять дубки та липки,

В джерельні ріки та ставки

Пливтимуть вдячні рибки.

То ж підростай, не розгуби

Дитячі світлі мрії,

І все розквітне навкруги

Веселкою надії.

Орфоепічна п’ятихвилинка

Виразний, впереміж, гетьманщина, гнобити, горицвіт, грейпфрут, дезертирувати, димлячи, дідівський, добридень, документ, дресирувати, заіржавіти, задобрити, закупорити, запитання.

Дослідження-відновлення

> Установити відповідність між основами дієслів і їх закінченнями у 3-й особі множини теперішнього часу. Аргументувати свій вибір.

А – ять

Б – ать

В – уть

Г – ють

1 хоч..

2 біж..

3 кле..

4 біга..

5 мол..

6 диш..

7 лет..

Ключ: 1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Г, 5 – Г, 6 – В, 7 – А.

Пошуково-вибіркова робота

> Прочитати зразки усної народної творчості. Виписати ті, у яких дієслова вживаються у формі теперішнього або майбутнього часу. Визначити дієвідміну дієслів, виділити закінчення.

1. Усякий зшиє, та не всякий викроїть. 2. Гарно того вчити, хто хоче все знати. 3. Дерево за плодами, а людина – за ділами пізнаються. 4. Діло майстра величає. 5. Доки не впрієш, доти не вмітимеш. 6. Знатимеш ремесло – годуватиме воно (Нар. творчість).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Подумати і дати відповідь на запитання.

– Унаслідок чого відбувається чергування приголосних у дієсловах?

– Чи однакові зміни відбуваються при зміні в дієсловах І і II дієвідмін?

– Які приголосні можуть чергуватися при зміні форми дієслова?

– Що таке дієвідмінювання? (Зміна дієслів за особами й числами)

– Як визначити дієвідміну за основою інфінітива?

– Які ще існують способи визначення дієвідміни дієслів?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконати завдання за підручником.

> Дібрати з поетичних творів українських письменників уривки, у яких зображено красу рідного краю. Знайти дієслова і визначити їх дієвідміни.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Конспект уроку аналіз твору опису.
Ви зараз читаєте: ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ