ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

– навчальна: повторити й поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієслова в текстах, визначати їх роль у реченнях;

– розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу привернути увагу дітей до культурних скарбів України.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія

й фразеологія: уживання дієслів-синонімів, антонімів у переносному значенні; засвоєння найуживаніших фразеологізмів (зокрема приказок і прислів’їв), крилатих висловів, до складу яких входять дієслова.

– Культура мовлення й стилістика: засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом. Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

– Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й особі однини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Соціокультурна лінія: звичаї й традиції рідного

краю.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

> Розгадайте кросворд, впишіть у клітинки дієслова.

ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

1. Наказовий спосіб дієслова підійти в 2-й особі однини. (Підійди) 2. Дієслово іти у 3-й особі чоловічого роду минулого часу. (Ішов) 3. Дієслово грати у 3-й особі однини теперішнього часу. (Грає) 4. Наказовий спосіб дієслова стоїть у 2-й особі однини. (Стій) 5. Неозначена форма дієслова оволодіють. (Оволодіти) 6. Дієслово принести у 3-й особі множини минулого часу. (Принесли) 7. Дієслово працювати у 3-й особі однини чоловічого роду минулого часу. (Працював) 8. Дієслово обрати у 3-й особі множини минулого часу. (Обрали)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

VI. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з використанням узагальнювальної таблиці про дієслово як частину мови

ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Відтворення деформованого тексту

> Прочитайте. Відновіть деформований текст, уставивши на місці крапок потрібні за змістом дієслова у відповідній формі. Зробіть висновок про роль дієслів у мовленні.

МОЛЧАНСЬКИЙ МОНАСТИР

Молчанський монастир більше чотирьох століть… оплотом православної віри для багатьох людей, страждущих… і… животворну силу слова Божого. …монастир наприкінці XVI століття. Архітектурний ансамбль компактно, на вершині присеймського пагорба. У будові монастиря органічно… елементи української і російської архітектури. Це викликано тим, що Путивль як порубіжне місто здавна… українці та росіяни (З журналу).

Довідка: є; торкнутися; відчути; збудовувати; грунтуватися; зливатися; населяти.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Значення водойм та їх охорона.
Ви зараз читаєте: ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ