До уроку 30ДОДАТКИ

До уроку 30

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тема. Тіла і речовини, що оточують людину

І ВАРІАНТ

I рівень

1. Яку фізичну характеристику тіла вимірюють за допомогою лінійки?

А) довжину;

Б) об’єм;

В) масу;

Г) густину.

2. Вкажіть, яка речовина є простою:

А) кисень;

Б) вода;

В) вуглекислий газ;

Г) кам’яна сіль.

3. Вкажіть, яка суміш є однорідною:

А) майонез;

Б) молоко;

В) лак;

Г) шампунь.

II рівень

1. Найдрібніша, хімічно неподільна частина речовини – це ______________________.

2. Дифузія

– це ____________________________________.

3. Стани речовини, у яких може перебувати вода: _____________________________________.

ІІІ рівень

Заповніть таблицю. Наведіть приклади тіл і речовин, що оточують людину.

Тіло

Речовина

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував спосіб очищення забрудненої кухонної солі.

ІІ ВАРІАНТ

I рівень

1. Яку фізичну характеристику тіла вимірюють за допомогою терезів?

А) довжину;

Б) об’єм;

В) масу;

Г) густину.

2. Вкажіть,

яка речовина є складною:

А) хлор;

Б) вода;

В) залізо;

Г) водень.

3. Вкажіть, яка суміш є неоднорідною:

А) повітря;

Б) чай;

В) олія;

Г) молоко.

II рівень

1. Речовина – це __________________________________________.

2. Сукупність кількох різних чистих речовин, що складають одне фізичне тіло, називається __________________________________________________.

3. Спосіб, яким можна розділити суміш води й глини, – це ___________________________________________.

ІІІ рівень

Заповніть таблицю. Наведіть приклади речовин та хімічних елементів, що оточують людину.

Тіло

Речовина

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував явище дифузії.

Тема. Світ явищ, в якому живе людина

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Вкажіть, що з переліченого є прикладом звукового явища:

А) співає птах;

Б) тане льодовик;

В) рухається автомобіль;

Г) йде дощ.

2. на якому явищі заснована дія термометра?

А) Світловому;

Б) електричному;

В) звуковому;

Г) тепловому.

3. Вкажіть, що з переліченого є штучним джерелом світла:

А) бактерії;

Б) світлячки;

В) Місяць;

Г) свічка.

II рівень

1. Механічний рух – це __________________________________________.

2. Наведіть приклад, який би демонстрував хімічне явище: _____________________________________________.

3. Явища, під час яких змінюється агрегатний стан води, – ______________________________________________.

III рівень

Заповніть таблицю. наведіть приклади явищ і речовин, що оточують людину.

Явище (електричне, звукове, магнітне)

Речовина

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував вплив світла на рослину.

ІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Вкажіть, що з переліченого є прикладом теплового явища:

А) співає птах;

Б) тане льодовик;

В) рухається автомобіль;

Г) йде дощ.

2. На якому явищі заснована дія компаса?

А) cвітловому;

Б) електричному;

В) магнітному;

Г) тепловому.

3. Вкажіть, що з переліченого є природним джерелом світла:

А) ліхтар;

Б) зірки;

В) дзеркало;

Г) свічка.

ІІ рівень

1. Звук – це ____________________________________________________.

2. Наведіть приклад, який ілюструє світлове явище: _____________________________________________.

3. Плавлення льоду та утворення снігу – це явище _______________________________________________.

ІІІ рівень

Заповніть таблицю. Наведіть приклади явищ природи, що оточують людину:

Хімічні

Фізичні

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував вплив звуку на рослину.

Тема. Небесні тіла

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Вкажіть планету, яка розташована найближче до Сонця:

А) Земля;

Б) Венера;

В) Марс;

Г) Меркурій.

2. Вкажіть найбільшу планету Сонячної системи:

А) Юпітер;

Б) Марс;

В) Сатурн;

Г) Земля.

3. наслідком обертання Землі навколо Сонця є зміна дня і ночі.

А) Так;

Б) ні.

II рівень

1. Перший космонавт Землі – це _________________________________________.

2. Повний оберт навколо своєї осі Земля робить за ___________________________________________.

3. Галактику, до якої належить Сонячна система, називають _____________________________________________.

III рівень

Намалюйте схему й підпишіть елементи будови Сонячної системи.

IV рівень

Поясніть причини сонячних та місячних затемнень.

ІІ ВАРІАНТ

I рівень

1. Вкажіть, яка з перелічених планет розташована далі від Сонця:

А) Марс;

Б) Меркурій;

В) Земля;

Г) Юпітер.

2. Вкажіть найменшу планету Сонячної системи:

А) Венера;

Б) Марс;

В) Меркурій;

Г) Земля.

3. Наслідком обертання Землі навколо Сонця є зміна пір року.

А) так;

Б) ні.

II рівень

1. Перший космонавт незалежної України – це ________________________.

2. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за _______________________ днів.

3. Природний супутник Землі – це _____________________________________.

III рівень

Намалюйте й підпишіть елементи схеми сонячного затемнення.

IV рівень

Поясніть значення Сонця для життя на Землі.

Тема. Умови життя на планеті Земля

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Повітряна оболонка Землі називається:

А) гідросфера;

Б) атмосфера;

В) літосфера;

Г) біосфера.

2. Найбільшою річкою України є:

А) Сіверський Донець;

Б) Дніпро;

В) Південний Буг;

Г) Дністер.

3. Вкажіть прилад, за допомогою якого вимірюють атмосферний тиск:

А) термометр;

Б) нівелір;

В) флюгер;

Г) барометр.

II рівень

1. Сукупність нерівностей земної поверхні називається ________________________________.

2. У щоденнику спостережень росу зображують позначкою: ______________________________.

3. Корисні копалини – це ______________________________________.

III рівень

Намалюйте схему й підпишіть елементи кругообігу води в природі.

IV рівень

Охарактеризуйте на прикладах залежність людини від умов існування.

ІІ ВАРІАНТ

I рівень

1. Вкажіть, що з переліченого є корисною копалиною:

А) повітря;

Б) нафта;

В) вода;

Г) грунт.

2. Вкажіть прилад, за допомогою якого можна виміряти висоту пагорба:

А) рулетка;

Б) нівелір;

В) флюгер;

Г) барометр.

3. Атмосферне повітря не має ваги.

А) Так;

Б) ні.

II рівень

1. Рельєф – це ______________________________________________.

2. У щоденнику спостережень туман зображують позначкою: _____________________________._________________

3. Причиною утворення вітру є ___________________________________.

ІІІ рівень

Користуючись картою атласа, розподіліть форми рельєфу України за колонками таблиці.

Височини

Низовини

Волинська, Причорноморська, Приазовська, Поліська, Донецька, Подільська.

IV рівень

Поясніть взаємозв’язок людини із середовищем життя.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Що називають рівнодійною силою.
Ви зараз читаєте: До уроку 30