ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ


Тема 2 КИСЕНЬ

& 26. ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ

Вивчення параграфа допоможе вам:

· закріпити знання про реакцію розкладу, каталізатор, способи збирання газів;

· збирати прилад для добування кисню;

· визначати наявність кисню дослідним шляхом;

· повторити і застосувати правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії

Виконуючи цю практичну роботу, ви вперше самостійно здійсните добування речовини, підтвердите її наявність. Це буде кисень. Добування його з

гідроген пероксиду доволі доступне і безпечне. Проте, як і при будь-якій роботі з речовинами та лабораторним посудом, від вас вимагається бездоганна поведінка у хімічному кабінеті, знання правил безпеки та неухильне їх дотримання.

Перш ніж приступити до добування кисню” актуалізуйте знання.

Що знадобляться для правильного виконання практичної роботи, за такими запитаннями:

1. Якими способами можна збирати кисень? Як правильно тримати пробірку, розташовувати посудину-приймач у кожному зі способів?

2. Як перевірити прилад на герметичність?

3. Як виявляти наявність кисню?

4. Яким способом можна

виділити нерозчинну речовину з її суміші з водою?

5. Укажіть, на якому малюнку (а чи б) зображено розташування пробірки-приймача так, як ви будете це робити під час практичної роботи.

6. Передбачте, чи залишиться каталізатор після проведення реакції.

ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Мета роботи: освоїти одержання кисню лабораторним способом та навчитись виявляти його наявність.

Речовини та обладнання, гідроген пероксид, пробірки, штатив для пробірок, пробка з газовідвідною трубкою, лабораторний штатив, напівзаповнений водою хімічний стакан чи плоскодонна колба, скляна чи виготовлена з іншого матеріалу пластинка невеликих розмірів, скіпка, сірники, фільтрувальний папір, лійка, хімічний стакан, скляна паличка.

Повторіть правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті й неухильно їх дотримуйтеся. Засвідчіть це власним підписом у зошиті для практичних робіт.

Дослід 1. Добування та збирання кисню

Завдання 1. Добудьте кисень та перевірте його наявність

Дія 1. Закрийте пробірку, в яку будете наливати розчин гідроген пероксиду, газовідвідною трубкою й перевірте прилад на герметичність.

Дія 2. Переконавшись у герметичності приладу, закріпіть пробірку у лапці лабораторного штатива так, щоб кінець газовідвідної трубки майже торкався дна посудини-приймача кисню (хімічного стакана або пробірки).

Після цього відкрийте пробку та обережно налийте в пробірку 2 мл гідроген пероксиду і внесіть на кінчику шпателя манган(ІV) оксид. Швидко закрийте пробірку пробкою та спостерігайте за реакцією в пробірці й перевіряйте тліючою скіпкою, піднесеною до кінчика газовідвідної трубки, чи все повітря з пробірки та газовідвідної трубки витиснуте киснем. Як тільки скіпка яскраво спалахне, розпочинайте збирання кисню.

Дія 3. Опустіть газовідвідну трубку у посудину-приймач для збирання кисню способом витіснення повітря. Час від часу тліючою скіпкою перевіряйте рівень наповнення посудини киснем.

Дія 4. Щойно посудина заповниться киснем, внесіть у неї тліючу скіпку й тримайте, доки весь кисень не витратиться на її горіння та спостерігайте за яскравістю полум’я й відсутністю кіптяви.

Завдання 2. Виділення каталізатора манган(ІV) оксиду з суміші.

Дія 1. Здійсніть фільтрування суміші речовин, що залишилися у приладі для добування кисню після закінчення реакції.

Чи підтвердилося ваше передбачення щодо каталізатора? Залишки каталізатора, що осіли на фільтрі, здайте вчителю.

Завдання 3. Оформіть звіт про виконану роботу, в якому:

А) опишіть та поясніть результати спостережень за кожним із проведених дослідів;

Б) напишіть рівняння проведених вами хімічних реакцій добування кисню та горіння вуглецю;

В) укажіть, знання яких фізичних властивостей кисню та сумішей ви застосували під час проведення практичної роботи;

Г) зазначте, які фізичні та хімічні явища відбувалися під час виконання практичної роботи;

Д) формуванню яких експериментальних умінь сприяло виконання вами цієї практичної роботи.

Завдання 4. Зробіть загальний висновок із проведеної роботи.

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

Виконайте домашній експеримент з перевірки дії гідроген пероксиду на сирі та відварені овочі, м’ясо. Завдання 1. Одночасно нанесіть по кілька крапель гідроген пероксиду на свіжі зрізи сирих та варених овочів, наприклад, картоплі, моркви, буряка. Спостерігайте, що відбуватиметься.

Завдання 2. Одночасно нанесіть по кілька крапель гідроген пероксиду на шматочок сирого (яке на було заморожене) та шматочок відвареного м’яса. Спостерігайте, що відбуватиметься.

Спробуйте пояснити результати спостереження.

Скарбничка ерудита

У бінарних сполуках сума одиниць валентності одного хімічного елемента дорівнює сумі одиниць валентності іншого. Перевіримо, чи справджується це стосовно гідроген пероксиду HgO2. Пам’ятаючи про постійну валентність Гідроген й Оксигену та дотримуючись зазначеного правила, ми могли б сказати, що валентність Гідрогену за Оксигеном дорівнює двом, а Оксигеном за Гідрогеном – одиниці. Насправді ж Оксиген у складі гідроген пероксиду – двовалентний, а Гідроген – одновалентний. Це доводить структурна формула його молекули:

Н – О – О – Н.

Структурні формули схематично відображають порядок сполучення атомів у молекулі. Одна риска в них символізує одну валентність. Як бачимо, у формулі гідроген пероксиду обидва атоми Гідрогену – одновалентні, а обидва атоми Оксигену – двовалентні.

?

1. Ознайомтеся з малюнком гіпотетичного чоловічка та з’ясуйте, які хімічні елементи присутні на ньому. Запишіть їх символи й назви.

2. Пам’ятаючи про те, що величину валентності елемента у структурній формулі позначають кількістю рисочок, які сполучають його один атом з іншими атомами, визначіть валентність елементів, наведених на малюнку гіпотетичного чоловічка.

ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ

Гіпотетичний чоловічок1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)3 речення синтаксичний розбір.
Ви зараз читаєте: ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕНПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ