Додавання від’ємних чисел


Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними

§38. Додавання від’ємних чисел

Нехай у понеділок Іван узяв у Сергія в борг 2 грн, а у вівторок – ще 3 грн. Тоді за два дні разом борг складає

2 + 3 = 5 (грн). Борг можна тлумачити як від’ємні числа. Тому суму боргу за два дні можна подати так: (-2) + (-3) = -5.

У запису дій з від’ємними числами перший компонент, як правило, записують без дужок: -2 + (-3).

Помічаємо, що в даному випадку модуль суми дорівнює сумі модулів доданків: |-2| + |-3| = |-5|. Знаходження суми чисел -2 і -3 можна записати так:

-2 + (-3) = –

(|-2| + |-3|) = – (2 + 3) = -5, або скорочено: -2 + (-3) = – (2 + 3) = -5.

Маємо правило додавання двох від’ємних чисел:

– щоб додати два від’ємних числа, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом записати знак “-“.

Приклад. 1) -5,2 + (-4,8) = – (5,2 + 4,8) = -10;

Додавання відємних чисел

Сформулюй правило додавання двох від’ємних чисел. Чи можна при додаванні двох від’ємних чисел отримати додатне число; нуль; від’ємне число?

991. (Усно) Яким буде результат гри, якщо за 2 партії нараховано:

1) -1 очко і -3 очки; 2) -7 очок і -2 очки.

992. (Усно) Обчисли:

1) -4 + (-2); 2) -8 + (-1,8);

3) -0,3 + (-3,7); Додавання відємних чисел

class=""/>

993. Знайди значення суми:

1) -78 + (-2); 2) -2,5 + (-1);

3) -0,6 + (-0,2); 4) -1,8 + (-12);

5) -1,7 + (-2,3); 6) -13,8 + (-77,7);

7) -3011 + (-4192); 8) -6,17 + (-7,9).

994. Обчисли:

1) -13 + (-5); 2) -3,2 + (-2);

3) -0,7 + (-0,3); 4) -13 + (-1,5);

5) -1,2 + (-1,8); 6) -14,2 + (-25,9);

7) -5017 + (-4291); 8) -2,8 + (-3,21).

995. (Усно) За першу половину ночі температура змінилася на -3 °С, а за другу – на -2 °С. На скільки градусів змінилася температура за ніч?

996. Обчисли:

Додавання відємних чисел

997. Знайди значення суми:

Додавання відємних чисел

998. Заповни у зошиті таблицю:

Додавання відємних чисел

999. Заповни у зошиті таблицю:

Додавання відємних чисел

1000. Знайди значення виразу:

1) (-3,17 + (-8,92)) + (-5,27);

2) -4,13 + (-209,6 + (-13,19)).

1001. Обчисли:

1) -5,79 + (-27,5 + (-36,17));

2) (-8,25 + (-7,13)) + (-1,49).

1002. Постав замість * знак >, < або =, щоб утворилася правильна нерівність або рівність:

1) -27 + (-37) * -37; 2) -39 + (-21) * -72;

3)-82 + (-11) * -83; 4) -37 + (-42) * -47 + (-32).

1003. Постав замість * знак >, < або =, щоб утворилася правильна нерівність або рівність:

1) -71 + (-19) * -71; 2) -94 + (-47) * – 139;

3) -87 + (-13) * -100; 4) -95 + (-13) * – 87 + (-24).

1004. Знайди значення виразу – а + (-b), якщо:

1) а = 12,7; b = 13,48;

Додавання відємних чисел

1005. Знайди значення виразу x + у + (-17,2), якщо:

1) x = -19; у = -27,5; 2) x = -23,9; у = -37,14.

1006. Обчисли

Додавання відємних чисел

1007. Обчисли суму:

Додавання відємних чисел

1008. До суми чисел Додавання відємних чисел додай число, протилежне числу Додавання відємних чисел

1009. До числа, протилежного числу 3,5, додай суму чисел Додавання відємних чисел

1010. Знайди значення виразу Додавання відємних чисел

1011. Добери таке число, щоб утворилась правильна рівність:

1) -2 + … = -13; 2) … + (-0,8) = -1,89;

Додавання відємних чисел

1012. Добери число так, щоб утворилась правильна рівність: Додавання відємних чисел

1013. Подай у вигляді суми двох рівних доданків число:

1) -18; 2) -7; 3) -4,7; Додавання відємних чисел

1014. Порівняй значення виразів а + b та x + у, якщо Додавання відємних чисел

1015. Порівняй значення виразів m + n та p + q, якщо Додавання відємних чисел

1016. Накресли координатну пряму, взявши за одиничний відрізок п’ять клітинок. Познач на ній точкиДодавання відємних чисел

1017. Яйця в середньому містять 12,5 % білків і 12 % жирів. Скільки грамів білків і скільки грамів жирів міститься в п’яти яйцях, якщо маса одного яйця 60 г?

1018. Знайди площу зафарбованої фігури (мал. 84).

Додавання відємних чисел

Мал. 84

1019. Головка сиру має форму циліндра. Продавець трьома прямими розрізами поділив її на 8 частин. Як він це зробив?

Хордові багатоклітинні тварини мають.
Ви зараз читаєте: Додавання від’ємних чисел