Доконаний і недоконаний вид дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

& 7 Доконаний і недоконаний вид дієслова

Дієслова можуть означати завершену й незавершену дію. Залежно від цього вони поділяються на дієслова доконаного й недоконаного виду.

Дієслова доконаного виду називають завершену, обмежену в часі дію та відповідають на питання що зробити? що зроблю? що зробив? що зробивши? що зроблячи?(позмагатися, позмагаюся, позмагався, позмагавшись, позмагаючись).

Дієслова недоконаного виду називають незавершену, не обмежену в часі дію, без вказівки на її закінчення

й відповідають на питання що робити? що робимо? що робив? що робитиму? що роблячи? що робивши? (змагатися, змагаємося, змагався, змагатимусь, змагаючись, змагавшись).

61

1. Прочитайте речення. Випишіть виділені дієслова. Визначте їх форму і вид.

1. Ніжно дзвеніла над ним хвоя смерек, змішавшись із шумом ріки. 2. На сонячній плямі галявини, що закралась у похмуре царство смерек, скакав біленький хлопчик, немов метелик пурхав зі стебла на стеблину, а обидві корови – жовтаня і голубаня, просунувши голови межи галузки, привітно дивилися на нього, жуючи жуйку, та зрідка дзвонили йому до танцю. 3. Білі ярки, забившись

у холодок під смереку, дивились дурними очима, як качались по мохах двоє дітей, дзвонячи в тиші молодим сміхом. Втомившись, вони забирались на біле каміння і лячно зазирали звідти в прірву… (За М. Коцюбинським).

Доконаний і недоконаний вид дієслова

Г. Якутович. Ілюстрація до повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. 1942р.

2. Простежте, як бавляться на ігровому майданчику малі діти. Складіть три-чотири речення за результатами своїх спостережень.

62

Випишіть із художніх текстів, уміщених у підручнику з української літератури, по п’ять дієслів доконаного й недоконаного виду. Обгрунтуйте належність дієслів до різних видів.

Деякі дієслова доконаного та недоконаного виду утворюють видові пари, які відрізняються лише значенням виду, наприклад: читати – прочитати, смикати – смикнути, зігріти – зігрівати. Видові пари утворюють також різнокореневі дієслова, наприклад: брати – взяти.

Доконаний і недоконаний вид дієслова

Доконаний і недоконаний вид дієслова

63

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича. Поміркуйте, чому цей вірш сприймається як загадка. Які засоби поет використав, щоб досягнути несподіваного закінчення вірша?

Дієслово

Йшли. Побачились. Спинились.

Підійшли. Порозумілись.

Поспитали. Пригадали.

Помахали. Похитали.

Пожурились, повсміхались,

Вибачились й попрощались,

Гарних навчені манер:

Доконаний і недоконаний вид дієслова

2. Випишіть дієслова, доберіть до кожного (де можливо) видову пару.

3. Створіть свій вірш-жарт про зустріч ваших улюблених тварин чи птахів, використовуючи дієслова.

Деякі дієслова не утворюють видових пар.

Тільки доконаний вид мають дієслова, що називають дію або стан, обмежені коротким відтинком часу, наприклад: побігти, побігати, заплакати, розговоритися, поспати, попрацювати. Тільки недоконаний вид мають дієслова, що означають тривалі дії або стани, наприклад: літати, намагатися, ворогувати, марити, їздити, міркувати, говорити, учителювати.

Вид деяких дієслів можна визначити лише в контексті.

64

1. Прочитайте слова. Випишіть із кожного рядка “зайве” слово. Поясніть свій вибір.

1. Скорочувати, кохати, покликати, говорити.

2. Надуматися, відшуміти, розперезатися, прагнути.

3. Робив, роблю, робитиму, зробив.

2. Складіть речення з виписаними дієсловами. Визначте форму, вид і синтаксичну роль дієслів.

65

1. Прочитайте текст.

Юність – це вік, коли людина робить одне з найбільших своїх відкриттів – відкриває саму себе. Відкриття самої себе – найпрекрасніше, що може відчути людина. У цих пошуках глибокий зміст: кожен може розкрити свої реальні, доти не знані можливості. Щоб виявити й використати їх, потрібно знайти себе, тобто вивчити й зуміти оцінити. Це дасть змогу “вибудувати” себе на багато наступних років життя.

Здавалося б, це питання лише твого життя. Далебі! Це актуальні питання сучасного суспільного життя, оскільки людині необхідна не лише оцінка самої себе з позиції соціального ідеалу, а й непереборне прагнення до нього. Юності притаманна віра в ідеальне, романтична відданість винятковому й незвичайному. Та чи замислювалися ви, що виняткове й незвичайне народжується незвичайними можливостями звичайних людей?

Як звичайні люди йдуть до незвичайного? Як вони стають богатирями, носіями могутнього інтелекту, моральної цільності? Від народження й до останніх днів людина так чи інакше розв’язує безліч завдань, які ставить перед нею життя. Для цього потрібно озброїтися системою сучасних знань про розвиток особистості, знати форми й механізми самовдосконалення в трьох сферах: фізичному вихованні, інтелектуальному розвитку, моральному зростанні (За В. Пекелісом).

2. Накресліть у зошиті й заповніть таблицю (по два приклади), використовуючи дієслова з тексту та власні приклади.

Видові

Пари

Дієслова тільки доконаного виду

Дієслова тільки недоконаного виду

Дієслова, вид яких визначається в контексті

66

Прочитайте текст. Складіть речення зі словами відстоювати, обстоювати.

Відсто́ювати – обсто́ювати.

У значенні “захищати, боронити когось або щось” ці дієслова є синонімами: Вона зі зброєю в руках відстоюватиме честь і незалежність своєї Батьківщини (В. Кучер). Я землю свою обстоював серцем юнацьким в бою (М. Стельмах).

Обидва дієслова вживаємо й тоді, коли йдеться про висловлену думку, обгрунтування погляду, ідеї тощо.

67

Прочитайте текст. Випишіть дієслова, визначте їх вид.

Ви, мабуть, не раз чули фразу: “Люди вчаться тільки на своїх помилках”. Помилки потрібні людині. Страх перед невдачею є найчастішою причиною прийняття неправильних рішень. Часто люди бояться того, що прийняте ними рішення може все зіпсувати. З цього випливає, що боятися приймати рішення не варто, часто просто потрібно помилитися, щоб запам’ятати цю ситуацію й не приймати подібних рішень надалі (За матеріалами сайту Http://how-to-do. org/yak-navchy – tysya-pryjmaty-yishennya/).

68

Складіть і запишіть міні-твір (вісім-десять речень), описавши ситуацію з вашого життя, коли свої (або чужі) помилки вас чогось навчили (або не навчили), збагатили (або не збагатили) ваш досвід. Підкресліть дієслова доконаного виду однією лінією, а недоконаного – двома.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...Які турботи приносят весна людям в селі.
Ви зараз читаєте: Доконаний і недоконаний вид дієслова