ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄСЛОВА

Мета:

– навчальна: ознайомити семикласників із доконаним і недоконаним видами дієслів, сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів; пояснити причини специфічної зміни ознаки всіх форм дієслова;

– розвивальна: удосконалювати вміння доречно вживати види дієслів в усному та писемному мовленні;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історичного минулого країни.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія: засвоєння

фразеологізмів, до складу яких входять дієслова.

– Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й особі однини; ділових паперів (інструкція) з дієсловами у 3-й особі множини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Колективна робота над текстом

Прочитати вголос текст. Визначити його стиль і тип мовлення. Дібрати до нього заголовок. Дієслова якого способу переважають у тексті?

Ми з дитинства навчаємося мови. Не залишайте цього потрібного для

думки заняття й далі. Мова розвивається, вдосконалюється. І, звичайно, розвивається і вдосконалюється її серцевина – граматика. Хай мова викликає подив і зачарування. Але надовго не зупиняйтесь у зачаруванні. Проникайте своєю допитливістю в механізм дії мови, у її творчі спроможності, у широту її функцій.

Любіть мову. Бережіть її – вірну помічницю у вашому зростанні. Шануйте граматику – незмінного диригента незліченного диригента незліченного оркестру слів.

Юний друже! З опануванням мови з’являється потреба глибше й повніше виявити себе, примножити наші духовні надбання. Мова веде тебе на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Вона – твій найкращий друг, наставник і постійний порадник (За І. Вихованцем).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вид – специфічна ознака всіх форм дієслова – указує на характер перебігу дії в часі, виражає відношення дії до її внутрішньої межі. Недоконаний вид виражає незавершену дію, відповідає на запитання що робити? Доконаний вид виражає завершену дію, відповідає на запитання що зробити?

Зауважте! У деяких дієсловах значення доконаного і недоконаного видів може виражатися однією формою. Такі дієслова називаються двовидовими. Окремі дієслова мають тільки форму недоконаного або доконаного виду (переважно дієслова з префіксами роз-, на-, за-, про-, від).

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Редагування

Виправте помилки у вживанні дієприслівникових зворотів. Запишіть речення. Поставте розділові знаки. Поясніть причину допущених порушень. Що потрібно знати, щоб правильно вживати дієприслівникові звороти?

1. Виконуючи домашнє завдання, нас змусили користуватися додатковою літературою.

2. Не вивчивши правил вживання дієприслівників у мовленні, йому доведеться попотіти над написанням твору.

3. Ішовши до школи, розпочався дощ.

4. Читаючи книгу, вона мені сподобалася.

Дієслова доконаного і недоконаного виду записати у дві колонки.

Відчувати, переінакшити, готуватися, підбадьорити, заспівувати, доспівати, порозумнішати, мріяти, пригадати, переосмислювати.

Дієслова доконаного виду в майбутньому часі мають просту форму: піду, підемо, підете, підуть.

Дієслова недоконаного виду мають у майбутньому часі:

Просту форму, яка утворюється з неозначеної форми дієслова недоконаного виду додаванням суфікса – м-: працюватиму, працюватимемо, працюватимеш, працюватимете, працюватимуть;

Складену форму, яка утворюється додаванням до особової форми допоміжного дієслова бути (буду, будеш, будемо, будете, будуть) неозначеної форми дієслова недоконаного виду: буду знати, будемо читати.

Від наведених дієслів доконаного виду утворити форму 2-ї особи однини майбутнього часу.

Зразок. Зробити – зробиш.

Принести, сказати, передати, домовитися, почати, змогти, зачитати, осмислити.

Від наведених дієслів недоконаного виду утворити можливі форми 1-ї особи множини майбутнього часу.

Зразок. Ходити – ходитимемо, будемо ходити.

Знати, любити, радити, допомагати, підтримувати.

Переписати, вставляючи пропущені літери. Визначити вид, час, особу й число дієслів.

1. Гори нахил..мо, а врожай вирост..мо. де оком не доглян..ш, там грішми доплат..ш. що вимовля..ш язиком, того не/виб..ш і кілком. 2. Чого не/доглян..ш очима, за те відповіси пл..чима. 3. Як буд..ш газдувати, так і буд..ш мати. 4. Як не/зробиш тепер. Робитим..ш у четвер. 5. На жнива запізн..шся, то увесь рік шкодуватим..ш. як буд..мо робити, так і буде родити. 6. У ліс не/з’їзд..ш, то на печі змерзн..ш. запізн..шся до праці, то буд..ш тільки воду сьорбати. 7. Голу кістку й врона не/буде дз..бати. хоч ворота зачин..ш, та гостя не/впин..ш. 8. На всякий чмих не/на здоровка..шся (Нар. творч.)

Записати під диктовку. Написане звірити з надрукованим.

Мине небагато часу, і Україна перетвориться на політично стабільну, цивілізовану державу. Вона буде плекати Людину, буде захищати й обстоювати Закон. Утвердяться демократичні свободи, до українців прийде глибше розуміння того, що ми маємо. Цінуватиметься праця, інтелект і талант. Люди не шукатимуть кращої долі за кордоном. Народ виявлятиме працьовитість і мудрість. Його об’єднуватиме глибока духовність. Україна міцнітиме і розвиватиметься.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

– Чи досягнуто мети уроку?

– Що залишилося незрозумілим?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити матеріал параграфа. Виконати вправу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Змінюване слово складається з.
Ви зараз читаєте: ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄСЛОВА