Документальне оформлення руху готової продукції

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.2. Документальне оформлення руху готової продукції

Готова продукція може мати або не мати кількісних та якісних характеристик, але у всіх випадках вона повинна мати вартісну оцінку. В певних випадках продукція має умовно кількісну характеристику.

Так, наприклад, продукція болт має кількісну, якісну та вартісну характеристики, продукція “науково-дослідна робота” – лише вартісну. Умовно кількісну

характеристику має, наприклад, така послуга як ремонт деталі, обслуговування однієї людини в перукарні тощо.

Продукція, яка не має кількісних характеристик (робота, послуга, посередництво тощо), безпосередньо з виробництва передається замовнику (покупцеві).

Продукція, яка має кількісну характеристику може бути здана на склад, там накопичуватись і звідти здійснюватись її відвантаження та реалізація замовнику.

На малих приватних підприємствах продукція може накопичуватись безпосередньо на виробництві без передачі на склад і звідти здійснюватись її відвантаження та реалізація.

При надходженні

продукції на склад оформляють прибуткові документи (накладні, реєстри, акт виконаних робіт, акт здачі продукції тощо), а при вибутті зі складу – видаткові документи. На складах готову продукцію обліковують в книгах складського обліку або в облікових картках форми М-12 (Картка №_ складського обліку матеріалів). Як книги, так і картки мають форму оборотної відомості. На кожне найменування та гатунок продукції в книзі складського обліку відводять окрему сторінку. В книгах та картках складського обліку відображається також рух та залишки продукції на кожну звітну дату.

У бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється за фактичною виробничою собівартістю, яка може бути визначена лише після збирання всіх затрат та калькулювання. На практиці ж виникає потреба в щоденному обліку продукції та визначенні її вартісних характеристик, тому для цих цілей в поточному обліку на складах багатьох підприємств готова продукція обліковується в облікових (твердих) цінах. За облікові ціни можуть прийматися: планова собівартість, середньорічна собівартість, оптово-розрахункова або договірна ціна, відпускна ціна тощо. Порядок визначення облікової ціни визначається підприємством.

У кінці звітного періоду відхилення облікової ціни від собівартості розподіляються між залишками нереалізованої продукції та реалізованими виробами. Якщо собівартість продукції вища від облікової ціни, то на суму різниці робиться додаткова, а якщо нижча – сторнуюча проводка.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Які життєві форми трапляються у папоротей.
Ви зараз читаєте: Документальне оформлення руху готової продукції