Дорадче опитування (консультативний референдум)


Дорадче опитування (консультативний референдум) – спосіб волевиявлення громадян при вирішенні важливих питань загальнодержавного та місцевого значення у порядку, передбаченому Законом України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. Розрізняють всеукраїнські та місцеві Д. о. (консультативні референдуми). Результати Д. о. розглядаються і враховуються при прийнятті рішень відповідними державними органами. Опитування громадської думки, що проводяться в іншому порядку, ніж передбачено законом, або з питань, які за законом не можуть виноситися на всеукраїнський та місцеві референдуми, не мають статусу Д. о. громадян України (консультативного референдуму) і правових наслідків, що випливають з цього.

Гігроскопічні рухи рослин.
Ви зараз читаєте: Дорадче опитування (консультативний референдум)