Дослідження товарного ринкуДослідження товарного ринку – якісний і кількісний аналіз економічних, науково-технічних, політичних, соціальних та інших чинників, які безпосередньо впливають на обсяг і ефективність продажу товару на конкретному ринку, з метою отримання достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень щодо розробки програми маркетингу та організації виробничо-комерційної діяльності підприємства – виробника та експортера. Д. т. р. переважно концентрується на аналізі таких питань, як умови взаємної торгівлі з країнами – імпортерами; визначення

місткості ринку з урахуванням національного виробництва, кон’юнктура ринку (співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін та їх рух, портфель замовлень, загальна економічна ситуація в країнах – імпортерах, вплив циклічних і нециклічних факторів, основні показники кредитно-фінансової системи, вплив валютних курсів і співвідношення валют та ін.); вивчення поведінки покупців (мотиви купівлі, вимоги до товару і його ціни, способи купівлі, платоспроможність покупців, методи використання товару тощо); вивчення конкурентів, методів конкурентної боротьби, практики роботи конкурентів на ринку, каналів товарорухів, методів реклами тощо; порівняльний аналіз власного товару з товарами – конкурентами; визначення рівня конкурентоспроможності товару на ринку та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Діатомові водорості.
Ви зараз читаєте: Дослідження товарного ринку