ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ


Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння учнів доводити тотожності;

– розвивальна: формувати вміння міркувати за аналогією; розвивати творчі здібності, кмітливість учнів;

– виховна: виховувати упевненість у власних силах, уміння самоорганізовуватися, спостережливість;

Тип уроку : удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ

ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання усних вправ

Доведіть тотожність:

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Доведіть тотожність:

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

2) Замініть зірочку знаком “+” або “-” так, щоб здобута рівність була тотожністю:

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

3) Відомо, що a і b – натуральні числа. Доведіть, що:

А)

сума виразів 7a + 3 і 2a + 3b ділиться на 3;

Б) різниця виразів 11a – b і 7a + 5b є парним числом.

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Визначте, чи є тотожністю рівність:

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

2) Запишіть у вигляді рівності твердження:

А) сума чисел a і b дорівнює сумі чисел b і a;

Б) сума числа a і подвоєного добутку числа b дорівнює половині добутку чисел a і b;

В) добуток різниці числа a і b і нуля дорівнює нулю

А) добуток чисел a і b дорівнює добутку чисел (-a) і (-b);

Б) сума подвоєного числа a і числа b дорівнює потроєному добутку чисел a і b;

В) добуток суми чисел a і b й одиниці дорівнює 1

Позначте знаком “V” ті рівності, які є тотожностями

3) Доведіть тотожність:

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Впишіть у квадратики такі числа, щоб здобута рівність була тотожністю

ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ

Види витинанок.
Ви зараз читаєте: ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ