ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Візок масою

ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ). ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ПРАВИЛО ПРАВОЇ РУКИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.8. ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ). ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ПРАВИЛО ПРАВОЇ РУКИ ЕРС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який перетинає

МАСА. ЦЕНТР МАСИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА 2.1.4. МАСА. ЦЕНТР МАСИ Маса – фізична величина, яка кількісно характеризує інертні властивості тіла. Інертність полягає в

Висновки з досліду Майкельсона

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.4. Висновки з досліду Майкельсона Негативний результат досліду Майкельсона поставив фізиків у дуже скрутне становище. Цей результат суперечив

Швидкість звуку в м/с

10. Додатки 27. Швидкість звуку в м/с при t = 20 ° C Повітря 343,1 Сталь 5 850 Вода морська 1 490 Вода 1 403

Електромагнітна індукція

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 9.8. Електромагнітна індукція Якщо електричні й магнітні явища взаємопов’язані й навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле, то можливе і зворотне

Постійний електричний струм. Закони постійного струму

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА 8.9. Постійний електричний струм. Закони постійного струму Якщо в провіднику створити електричне поле, то носії зарядів почнуть рухатись упорядковано: носії позитивних зарядів у напрямі поля,

Сила тяжіння – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.10. Сила тяжіння Сила тяжіння – це сила, з якою Земля притягує до себе всі тіла. Де m – маса тіла; g – прискорення вільного падіння. Сила всесвітнього тяжіння (гравітаційна