Цикл Карно

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.8. Цикл Карно Саді Карно, вивчаючи проблему можливого підвищення ККД теплових машин, показав, що найбільший ККД теплової машини не залежить від природи тіла

УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ – ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ 4.8. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ Поведінка тіла Тіло Неоднорідне Однорідне Тоне Спливає Плаває всередині рідини Плаває на поверхні рідини (часткове занурення) Плавання

ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.11. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ Частинки, яким на сьогоднішній день наука не може приписати певної внутрішньої будови, називають елементарними. Відкрито

Значення синусів і косинусів окремих кутів

10. Додатки 33. Значення синусів і косинусів окремих кутів

Холестеричний стан рідких кристалів – Структура і властивості рідких кристалів

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ 6.4. Структура і властивості рідких кристалів Холестеричний стан рідких кристалів Холестеричні рідкі кристали (холестерики, скорочено позначають ХРК) на

Прискорювачі заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.3. Прискорювачі заряджених частинок Методи прискорення елементарних частинок пород із методами реєстрації є основними експериментальними методами ядерної фізики. Вони поділяються

Перший закон Ньютона

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.2. Перший закон Ньютона Кінематика не розкриває причин руху. Вона лише описує сам рух. Розкрити причини руху не так просто. До Галілея протягом майже двох

Потужність

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.6. Потужність Потужність – це фізична величина, що дорівнює відношенню виконаної роботи до інтервалу часу, за який вона виконана. Позначається буквою N. Одиниця вимірювання – один ватт