Матеріальна точка – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.2. Матеріальна точка Матеріальна точка – тіло, розмірами і формою якого за даних умов руху можна знехтувати. Фізичне тіло вважається матеріальною точкою тоді, коли: – воно рухається поступально; – розміри

ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ 1.6. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА Сторонні сили – це будь-які сили, крім кулонівських, які діють на заряд Напруга – це величина, яка чисельно дорівнює роботі всіх

Енергія зв’язку атомних ядер

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.5. Енергія зв’язку атомних ядер Внутрішня енергія ядра складається з: 1) суми власних енергій нуклонів, які б вони мали, якби

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТА ЇЇ ВИДИ – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.3. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТА ЇЇ ВИДИ Теплопередачею або теплообміном називається процес

Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон Максвелла

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.7. Розподіл молекул газу за швидкостями. Закон Максвелла У рівноважному стані параметри газу залишаються незмінними, проте мікростани – взаємне розташування молекул,

ЗАКОН АРХІМЕДА – ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ 4.7. ЗАКОН АРХІМЕДА Закон Архімеда: на тіло, занурене у рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка за модулем дорівнює силі тяжіння

Умовні позначення, які застосовують на схемах

10. Додатки 20. Умовні позначення, які застосовують на схемах 1 – гальванічний елемент або акумулятор; 2 – батарея елементів та акумуляторів; 3 – з’єднання проводів; 4 – перетин проводів без з’єднання; 5 – затискачі

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ – ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.3. ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ 6.3.5. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ За наявністю ліній у лінійчатому спектрі випромінювання чи в спектрі поглинання визначають наявність елементів у