Прискорення. Прискорення при криволінійному русі – КІНЕМАТИКА

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 1 КІНЕМАТИКА 1.3. Прискорення. Прискорення при криволінійному русі Градієнт швидкості матеріальної точки V з часом £ характеризують прискоренням Прискорення виражається в метрах на секунду в квадраті (СІ) та сантиметрах

ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЕНТРОПІЯ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.3. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЕНТРОПІЯ Другий закон (друге начало) термодинаміки: – Неможливо здійснити такий періодичний процес, єдиним наслідком якого було б

Робота в електростатичному полі

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА 8.6. Робота в електростатичному полі Розглянемо однорідне електричне поле. Воно утворюється між зарядженими площинами, якщо вони паралельні й нескінченно великі. Практично можна вважати однорідним електричне

Філософські висновки з механіки Ньютона

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.22. Філософські висновки з механіки Ньютона У XV-XVII ст. під час зародження капіталістичних відносин у Західній Європі досягли значного розвитку промислове виробництво, військова справа і

Формули косокутних трикутників

10. Додатки 36. Формули косокутних трикутників Теорема синусів: Теорема косинусів: Теорема тангенсів:

Періодична система елементів Д. І. Менделєєва

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.9. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва У побудові періодичної системи елементів Д. І. Менделєєв брав за основу атомну масу, функцією якої є властивості атомів.

ІНФРАЧЕРВОНІ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ПРОМЕНІ – ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.3. ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ 6.3.2. ІНФРАЧЕРВОНІ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ПРОМЕНІ Інфрачервоні промені – випромінювання з довжиною хвилі λi. ч, більшою, ніж довжина хвилі

Фізичні величини та їх вимірювання

2. Фізичні величини та їх вимірювання Фізична властивість – це ознака, якою фізичне тіло, речовина або явище відрізняється від іншого тіла, речовини або явища. Фізична величина – це кількісна характеристика тіла, яка визначає його