МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ Магнетики – усі речовини, які здатні намагнічуватись у зовнішньому магнітному полі, тобто створювати власні (внутрішні) магнітні поля

ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ Внутрішня енергія ідеального газу обумовлюється

Другий закон Ньютона – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.7. Другий закон Ньютона Сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку його маси й прискорення. Прискорення, надане тілу іншим тілом (або тілами), прямо пропорційне до рівнодійних всіх сил й обернено

ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.8. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ Прості механізми змінюють силу, швидкість або напрям руху в процесі здійснення роботи. Види простих механізмів: – важіль і його

Перший принцип термодинаміки

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.4. Перший принцип термодинаміки Перший принцип термодинаміки є узагальнювальним законом збереження і перетворення енергії, сформульованим щодо процесів, у яких бере участь теплота. Перший

Закон збереження механічної енергії

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.10. Закон збереження механічної енергії Повна механічна енергія замкненої системи тіл, що взаємодіють силами тяжіння або силами пружності, залишається незмінною при будь-яких рухах тіл системи. E =

Інтерференція світла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 12.2. Інтерференція світла Для світлових хвиль справджується принцип суперпозиції, внаслідок чого для них характерне векторне додавання напруженостей електричних полів окремих світлових хвиль.

Природа магнетизму. Досліди Ейхенвальда

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 9.2. Природа магнетизму. Досліди Ейхенвальда Вивчаючи магнетизм, У. Гільберт 1600 р. висловив думку про те, що, незважаючи на деяку зовнішню аналогію,