Класична механіка

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.1. Класична механіка Простір і час у механіці Ньютона. Простір і час – форми існування матерії. Простір у Ньютона абсолютний за своєю суттю, безвідносний до

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ХВИЛЬ – МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 4. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК 4.3. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ХВИЛЬ Хвилі поширюються незалежно одна від одної. Додаються (геометрично) зміщення частинок середовища, до яких доходять хвилі від кількох

Доцентрове прискорення – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.25. Доцентрове прискорення Прискорення завжди спрямоване до центра дуги кола і називається доцентровим прискоренням. Формула доцентрового прискорення:

Коефіцієнти розширення твердих речовин (як правило при кімнатній температурі)

10. Додатки 11. Коефіцієнти розширення твердих речовин (як правило при кімнатній температурі) Речовина Коефіцієнт лінійного розширення (а), K-1 Коефіцієнт об’ємного розширення (P),K-1 Алюміній 0,0000238 0,0000714 Бронза 0,0000175 0,0000525 Залізо лите 0,0000120 0,0000360 Золото 0,0000142

Позасистемні одиниці, які дозволяється застосовувати поряд з одиницями СІ

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.4. Одиниці міри 2.4.7. Позасистемні одиниці, які дозволяється застосовувати поряд з одиницями СІ Величина Одиниця Позна Чення Співвідношення з одиницею СІ Маса Тонна Т 103 кг Атомна одиниця

Температура плавлення деяких речовин

10. Додатки 15. Температура плавлення деяких речовин, °С (при нормальному атмосферному тиску) Водень -259 Натрій 98 Мідь 1 085 Кисень -219 Олово 232 Чавун 1 200 Азот -210 Свинець 327 Сталь 1 500 Спирт

Теплота згоряння палива – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.15. Теплота згоряння палива Питома теплота згоряння палива – це кількість теплоти, яка утворюється під час повного згоряння 1 кг палива. Позначається буквою q. Одиниця вимірювання – один джоуль

Коливання. Гармонічні коливання

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.17. Коливання. Гармонічні коливання Коливаннями називають процеси, що відбуваються з точним або наближеним повторенням станів системи. Така повторюваність властива, наприклад, коливанням маятника годинника, коливанням струни,