ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ. КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ. ЯВИЩЕ ПЕЛЬТЬЄ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ. КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ. ЯВИЩЕ ПЕЛЬТЬЄ Струм у металах – упорядковане переміщення вільних електронів під дією електричного

Принцип відносності Галілея

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.4. Принцип відносності Галілея Розглянемо дві системи відліку К і К’ (рис. 2.1). Нехай система К’ рухається відносно системи К уздовж осі х зі швидкістю

Показник заломлення (середній для видимого проміння)

10. Додатки 26. Показник заломлення (середній для видимого проміння) Алмаз 2,4 Сірковуглець 1,63 Вода 1,3 Скло 1,6 Повітря 1,00029 Спирт етиловий 1,36 Лід 1,31 Скло органічне 1,5

Фізика простору і часу. Принцип еквівалентності

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.11. Фізика простору і часу. Принцип еквівалентності Представники класичної фізики не наважувались науково дослідити й розкрити властивості простору

Порушення принципу дзеркальної симетрії. Незбереження комбінованої парності

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 18 ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 18.9. Порушення принципу дзеркальної симетрії. Незбереження комбінованої парності Загальновідомо, яке велике значення має поняття про симетрію простору в неперервних просторово-часових

Ідеальний газ. Закони ідеального газу

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.4. Ідеальний газ. Закони ідеального газу При вивченні зміни стану важливо встановити зв’язок між різними величинами, що характеризують властивості речовини і

Електроємність

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА 8.7. Електроємність Розглянемо спочатку відокремлений провідник, тобто такий, що міститься досить далеко від інших тіл. Якщо такому провіднику надавати різні заряди q1, q2,…, qn, то

Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 9.9. Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція Вимірюючи силу індукційного струму, що виникає у контурах різної форми та розмірів, М. Фарадей сформулював