Одиниці об’єму

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.4. Одиниці міри 2.4.3. Одиниці об’єму 1 м3 = 1 000 дм3 = 1 000 000 см3 = 1 000 000 000 мм3 1 дм3 = 1 000

ШТУЧНА РАДІОАКТИВНІСТЬ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.8. ШТУЧНА РАДІОАКТИВНІСТЬ Деякі штучно одержані радіоактивні речовини зазнають β+-розпаду. В ядрах цих атомів один із протонів перетворюється

Питома теплоємність – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.13. Питома теплоємність Питома теплоємність – це фізична величина, що показує, яка кількість теплоти потрібна для збільшення (зменшення) температури речовини масою 1 кг на 1 °С. Позначається буквою C.

Основні фізичні поняття

4. Основні фізичні поняття Матерія – це все, що реально існує у світі, на Землі й поза нею, що ми можемо бачити, сприймати, відчувати нашими органами чуття. Основна властивість матерії – її рух. Існує

ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІННОГО СТРУМУ – ЗМІННИЙ СТРУМ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 2. ЗМІННИЙ СТРУМ 2.1. ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІННОГО СТРУМУ При обертанні рамки зі сталою швидкістю в постійному магнітному полі у рамці виникає

Моделі ядра атома

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.7. Моделі ядра атома У реальному фізичному світі зв’язки між явищами і предметами настільки різноманітні, що охопити їх усі неможливо

ЯВИЩЕ ДОПЛЕРА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА 6.1.8. ЯВИЩЕ ДОПЛЕРА Частота сприйманих спостерігачем світлових хвиль зростає при наближенні до нього джерела світла і зменшується при віддаленні

Гіпотеза Планка. Формула Планка

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.4. Гіпотеза Планка. Формула Планка Усі спроби вивести правильну формулу для розподілу енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла, виходячи з уявлень