Питома теплоємність – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.13. Питома теплоємність Питома теплоємність – це фізична величина, що показує, яка кількість теплоти потрібна для збільшення (зменшення) температури речовини масою 1 кг на 1 °С. Позначається буквою C.

Основні фізичні поняття

4. Основні фізичні поняття Матерія – це все, що реально існує у світі, на Землі й поза нею, що ми можемо бачити, сприймати, відчувати нашими органами чуття. Основна властивість матерії – її рух. Існує

ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІННОГО СТРУМУ – ЗМІННИЙ СТРУМ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 2. ЗМІННИЙ СТРУМ 2.1. ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІННОГО СТРУМУ При обертанні рамки зі сталою швидкістю в постійному магнітному полі у рамці виникає

Моделі ядра атома

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.7. Моделі ядра атома У реальному фізичному світі зв’язки між явищами і предметами настільки різноманітні, що охопити їх усі неможливо

ЯВИЩЕ ДОПЛЕРА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА 6.1.8. ЯВИЩЕ ДОПЛЕРА Частота сприйманих спостерігачем світлових хвиль зростає при наближенні до нього джерела світла і зменшується при віддаленні

Гіпотеза Планка. Формула Планка

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.4. Гіпотеза Планка. Формула Планка Усі спроби вивести правильну формулу для розподілу енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла, виходячи з уявлень

ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.3. ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМ У ГАЗАХ (ГАЗОВИЙ РОЗРЯД) 3.3.2 ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА Електрична дуга є формою самостійного розряду, який виникає при великій густині

Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.1. Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці Молекулярна фізика вивчає фізичні властивості речовини в різних агрегатних станах – твердому,

Абсолютна похибка – Похибки і запис результатів вимірювання – Фізичні величини та їх вимірювання

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.2. Похибки і запис результатів вимірювання Похибка вимірювань – це відхилення результатів вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини. 2.2.1. Абсолютна похибка 1) Визначення похибки ∆а за середнім арифметичним

Перший штучний супутник Землі

10. Додатки 9. Перший штучний супутник Землі Дата запуску 04.10.1957 р. Маса, кг 83,6 Початкова висота польоту над Землею, км Найбільша 947 Найменша 228 Період обертання навколо Землі, хв 96,2 Число витків навколо Землі
Page 2 of 6412345...102030...Last »