Графічне зображення руху – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.22. Графічне зображення руху І – тіло рухається без початкової швидкості; ІІ – тіло рухається з початковою швидкістю; ІІІ – тіло рухається з початковою швидкістю сповільнено

Другий принцип термодинаміки

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.7. Другий принцип термодинаміки Перший принцип термодинаміки стверджує, що не можна створити таку машину, яка б породжувала енергію. Проте він нічого не говорить,

Методологічне значення періодичного закону Д. І. Менделєєва

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.10. Методологічне значення періодичного закону Д. І. Менделєєва Період атомістичної хімії завершився в другій половині XIX ст. відкриттям Д. І. Менделєєвим періодичного закону елементів і

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ – СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.2. СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ Електроліти – це водні розчини солей, кислот і основ, а також їхні розплави, у яких носіями струму

Архімедова сила – Гідростатика та аеростатика

5. Механіка 5.5. Гідро – та аеростатика 5.5.8. Архімедова сила Закон Архімеда. Виштовхувальна сила, яка діє на занурене в рідину (газ) тіло, дорівнює вазі рідини (газу) в об’ємі цього тіла. Fa = Pp.

Енергетизм і причини його виникнення

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.6. Енергетизм і причини його виникнення У середині XIX ст. у фізиці було обгрунтовано один із її найважливіших принципів – принцип збереження енергії.

Кількість теплоти – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.12. Кількість теплоти Кількість теплоти – це міра внутрішньої енергії, яку тіло дістає або втрачає при теплообміні без виконання роботи. Кількість теплоти залежить від роду речовини, з якої виготовлене

Робота. Енергія

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.15. Робота. Енергія Нехай тіло, на яке діє сила F, рухаючись по деякій траєкторії, проходить шлях s. При цьому під дією сили або змінюється швидкість