Сцинтиляційні лічильники – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Сцинтиляційні лічильники Сцинтиляційні лічильники – це прилади, що складаються з речовини (люмінофора, фосфору),

Потужність електричного струму

7. Електрика 7.19. Потужність електричного струму Потужність електричного струму – це фізична величина, що характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу за одиницю часу. Позначається буквою P. Одиниця вимірювання – один ватт (1 Вт).

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ Програму зовнішнього незалежного оцінювання з фізики укладено на основі чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із фізики для 7-9 класів (К.;

Система СІ – Одиниці фізичних величин – Фізичні величини та їх вимірювання

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.3. Одиниці фізичних величин 2.3.1. Система СІ № Фізична Величина Одиниця вимірювання Позна Чення Одиниці Визначення одиниць вимірювання Основні 1 Довжина l, s Метр М Довжина, що проходить

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РІДИНИ – ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН 4.1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РІДИНИ Найбільш характерною властивістю рідкого стану є наявність різкої межі, яка розділяє рідину та її пару. Молекули

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ – ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 2.2. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ Закон Ома для ділянки кола. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна

Двоїста корпускулярно-хвильова природа світла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.9. Двоїста корпускулярно-хвильова природа світла Яка ж природа світла насправді? Чи є воно електромагнітними хвилями, які випромінюються джерелом світла, чи джерело світла

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.6. МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ P> Існує два способи передачі руху (і відповідно енергії) від одного макротіла до іншого: у формі роботи