КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ – СВІТЛОВІ КВАНТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 2. СВІТЛОВІ КВАНТИ 2.5. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ У явищі світлового тиску наочно виявляється корпускулярно-хвильовий дуалізм (двоякість) світла. Світло має хвильові властивості (інтерференція, дифракція, поляризація

Питома теплота плавлення деяких речовин

10. Додатки 16. Питома теплота плавлення деяких речовин, Дж, /кг (при температурі плавлення й нормальному атмосферному тиску) Алюміній 3,9 105 Сталь 0,84 105 Лід 3,4 105 Золото 0,67 105 Залізо 2,7 105 Водень 0,59105

РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ – РУХ ТІЛА В БЕЗПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ (БЕЗ УРАХУВАННЯ СИЛИ ТЕРТЯ)

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.3. РУХ ТІЛА В БЕЗПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ (БЕЗ УРАХУВАННЯ СИЛИ ТЕРТЯ) 2.3.2. РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ Траєкторія руху тіла – парабола (рис.

Деякі лінійні розміри

10. Додатки 30. Деякі лінійні розміри Діаметр молекули кисню, нм 0,3 Товщина Олімпійської медалі, мм 3 Ширина сірникової коробки, мм 37 Довжина сірникової коробки, мм 50 Розмір цеглини звичайної, см 25 х 12 х

СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.4. СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ Напівпровідники – це речовини, питомий опір яких дуже швидко зменшується з підвищенням температури (Gе, Sі, Те та

ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС – МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 4. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ. ЗВУК 4.6. ЛУНА. ЗВУКОВИЙ РЕЗОНАНС Луна – це сприймання звукової хвилі, відбитої від перешкод, окремо від звукової хвилі джерела звуку. Якщо

Детермінізм Лапласа

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.6. Детермінізм Лапласа Другий закон Ньютона дає змогу виразити зв’язок станів механічної системи у вигляді закону динамічного типу. В ньютонівському розумінні причиною зміни стану руху

ОПЕРАЦІЇ З ВЕКТОРНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ 1.2. ОПЕРАЦІЇ З ВЕКТОРНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ Вектор – напрямлений відрізок. Векторні величини мають числове значення (модуль), напрям, точку прикладання (рис. 3). Рис. З Проекція вектора