Енергія, робота і теплота

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.3. Енергія, робота і теплота У природі існують різні форми руху матерії: механічний, тепловий, хімічний та ін. Ці якісно відмінні форми руху можна

Основні властивості елементарних частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 18 ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 18.2. Основні властивості елементарних частинок Накопичений фактичний матеріал, який включає велику кількість даних про маси, заряди, спіни, способи розпаду і

Коефіцієнт в’язкості газів

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ 5.7. Коефіцієнт в’язкості газів Коефіцієнт в’язкості можна визначити способом, подібним до того, який застосовувався для визначення коефіцієнта дифузії. Розглянемо площадку s, паралельну швидкості

ВІДПОВІДІ ДО ПЕРЕВІРОЧНИХ ТЕСТІВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ВІДПОВІДІ ДО ПЕРЕВІРОЧНИХ ТЕСТІВ Тест 1. Механіка. Основи кінематики. 1. А; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Г; 10.

Дисперсія світла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 12.1. Дисперсія світла Серед оптичних явищ особливе місце належить спектрам. Найпоширенішим прикладом є райдуга, що виникає в дощових краплях, освітлених Сонцем. У

Швидкість при криволінійному русі – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.24. Швидкість при криволінійному русі Швидкість руху тіла в будь-якій точці криволінійної траєкторії є миттєвою і спрямована по дотичній до траєкторії в цій точці.

Доцентрова і відцентрова сили

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.9. Доцентрова і відцентрова сили Нехай тіло А рухається по колу радіуса r. У цьому разі розвиватиметься відцентрова сила Де – одиничний вектор, що збігається

МАГНІТНИЙ МОМЕНТ АТОМА – МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ 4.6.1. МАГНІТНИЙ МОМЕНТ АТОМА Внутрішнє магнітне поле 1 обумовлюється магнітними властивостями атомів. Електрони, що обертаються навколо ядра,