Дифракція Френеля

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 12.5. Дифракція Френеля Дифракційні явища Френеля виникають при падінні сферичної або плоскої хвилі крізь круглий непрозорий екран та круглий отвір, при проходженні

ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА 6.1.7. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА Електромагнітна світлова хвиля називається природною (неполяризованою), оскільки вздовж променя коливання і відбувається у всіх площинах, перпендикулярних

Найбільш тривалий період обертання небесних тіл довкола Сонця (планетарний рік)

Найбільш тривалий період обертання небесних тіл довкола Сонця (планетарний рік) Небесне тіло Тривалість року Років Днів 1 Плутон 247 256 2 Нептун 164 298 3 Уран 84 4 4 Сатурн 29 168 5 Юпітер

Електричний заряд

7. Електрика 7.3. Електричний заряд Електричний заряд – це фізична величина, що характеризує здатність тіла до електромагнітних взаємодій. Електричні й магнітні явища – це прояв руху і взаємодії електричних зарядів. Електричні заряди є двох

Найвіддаленіші від Сонця планети

Найвіддаленіші від Сонця планети Планета Відстань від Сонця, тис. км 1 Плутон 5 914 000 2 Нептун 4 497 000 3 Уран 2 871 000 4 Хірон 2 800 000 5 Сатурн 1 427

Основне рівняння кінетичної теорії газів

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.5. Основне рівняння кінетичної теорії газів Молекулярно-кінетична теорія дає змогу вивести всі закони ідеального газу (в тому числі й рівняння Менделєєва

Дискретність електричного заряду

7. Електрика 7.5. Дискретність електричного заряду Електричний заряд дискретний, його можна поділити. Англійський вчений Роберт Міллікен і російський вчений Абрам Йоффе незалежно один від одного встановили, що межею поділу електричного заряду є найменша негативно

ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.5. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ Питома теплоємність речовини (с) – це