Електричний струм

7. Електрика 7.7. Електричний струм Електричний струм – це спрямований упорядкований рух заряджених частинок. У металах – це рух вільних електронів, в електролітах – рух різнойменних іонів. Явища, які спричиняє електричний струм, називають діями

Біологічна дія онізуючого випромінювання

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.16. Біологічна дія онізуючого випромінювання Крім загрози ядерної катастрофи відкриття і практичне використання ядерної енергії породило багато інших проблем. Однією

Закон Ома для ділянки кола

7. Електрика 7.16. Закон Ома для ділянки кола Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна її опору. Де I – сила струму; U – напруга; R

Будова і властивості кристалів

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ 6.1. Будова і властивості кристалів Істотною особливістю кристалічного тіла є впорядкованість у розміщенні частинок, з яких воно побудоване:

Електричне коло

7. Електрика 7.10. Електричне коло Джерело струму, приймачі або споживачі електричної енергії, з’єднані провідниками з вимикачем, утворюють електричне коло. Креслення, на яких зображено способи з’єднання електричних приладів у коло, називають схемами. На електричних схемах

ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.2. ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС Закон збереження і перетворення енергії, поширений на теплові явища, називається першим законом (першим началом) термодинаміки.

Характеристики мір

10. Додатки 1. Характеристики мір № З/п Міра Номінальне Значення Міри Ціна Поділки Похибка Засобу Вимірювання 1 Лінійка дерев’яна 200-750 мм 1 мм 0,10 мм 2 Лінійка металева 150 мм 1 мм 0,10 мм

Найбільш тривале перебування космонавтів та астронавтів на орбіті

Найбільш тривале перебування космонавтів та астронавтів на орбіті Космонавт Кількість польотів Час перебування в космосі Днів Год Хв. Сек 1 Валерій Поляков 2 678 16 33 18 2 Анатолій Соловйов 5 601 15 01

Тепловий рух – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика 6.4. Тепловий рух Тепловий рух – це безладний рух частинок, з яких складається тіло, пов’язаний із температурою тіла.

Трекові прилади для реєстрації частинок – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Трекові прилади для реєстрації частинок У цих приладах іони є центрами конденсації пересиченої
Page 4 of 64« First...23456...102030...Last »