Ефект Комптона

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.7. Ефект Комптона У 1922 р. А. Комптон установив, що розсіяне речовиною рентгенівське випромінювання містить крім основної хвилі, що відповідає падаючій довжині

Механічна робота

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.5. Механічна робота Механічна робота – це фізична величина, яка виконується тоді, коли на тіло діє сила, переміщуючи його. Механічна робота вимірюється добутком сили, переміщення, здійсненого тілом

Причинність у мікросвіті

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.7. Причинність у мікросвіті Детермінізм сформувався в класичній механіці, потім поширився на інші сфери фізики. Однак подібне поширення на квантову механіку виявилось пов’язаним із

Проникнення мікрочастинок крізь енергетичний бар’єр

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.4. Проникнення мікрочастинок крізь енергетичний бар’єр Якісна відмінність властивостей мікрочастинок і макротіл різко виявляється в їхній поведінці при зіткненні з потенціальним бар’єром. Розглянемо проходження

ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА Геометрична оптика розглядає закони поширення світла в прозорих середовищах тільки на підставі уявлень про світло як сукупність світлових променів.

Перетворення Лоренца

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.5. Перетворення Лоренца Розвиваючи свою гіпотезу, X. Лоренц показав, що для подолання суперечностей, які виникли при поясненні досліду

Електричний струм

7. Електрика 7.7. Електричний струм Електричний струм – це спрямований упорядкований рух заряджених частинок. У металах – це рух вільних електронів, в електролітах – рух різнойменних іонів. Явища, які спричиняє електричний струм, називають діями

Біологічна дія онізуючого випромінювання

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.16. Біологічна дія онізуючого випромінювання Крім загрози ядерної катастрофи відкриття і практичне використання ядерної енергії породило багато інших проблем. Однією