ЗАКОН ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МАСИ ТА ЕНЕРГІЇ – ВИСНОВКИ СТВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 1.3. ВИСНОВКИ СТВ 1.3.6. ЗАКОН ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МАСИ ТА ЕНЕРГІЇ Закон взаємозв’язку маси та енергії: Енергія спокою тіла (власна енергія

Блок – Статика

5. Механіка 5.4. Статика 5.4.5. Блок Блок – це різновид важеля. Він являє собою колесо з жолобом, закріплене в обоймі. Блоки існують рухомі (а) та нерухомі (б). Рухомий блок дає виграш у силі в

МАСА АТОМІВ І МОЛЕКУЛ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.3. МАСА АТОМІВ І МОЛЕКУЛ Маси атомів і молекул прийнято порівнювати з 1/12 маси атома ізотопу Карбону 126С. Відносною молекулярною

ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ФОТОЕФЕКТ – ФОТОЕФЕКТ – СВІТЛОВІ КВАНТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 2. СВІТЛОВІ КВАНТИ 2.2. ФОТОЕФЕКТ 2.2.1. ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ФОТОЕФЕКТ Зовнішній фотоефект – виривання електронів із твердих тіл і рідин за їхні межі

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.2. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ Геометрична сума імпульсів тіл, які складають замкнену систему, є величиною сталою: Закон можна застосувати і для системи тіл,

Побудова зображень, які дає лінза

9.Оптика 9.2. Лінзи 9.2.2. Побудова зображень, які дає лінза 1) Якщо предмет міститься між лінзою та її фокусом, то його зображення – збільшене, уявне, пряме, розміщене далі від лінзи, ніж предмет. Ця властивість використана

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 9.11. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів Завжди, коли електричні заряди починають рухатися, виникає магнітне поле, яке пов’язане з рухомими електричними зарядами;

Розв’язання основної задачі механіки для рівномірного прямолінійного руху – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.14. Розв’язання основної задачі механіки для рівномірного прямолінійного руху X = x0 + s; x = x0 + vxt, Де x0 – початкове положення тіла; x – положення тіла в