Параметри термодинамічної системи. Стан системи. Процес

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.1. Параметри термодинамічної системи. Стан системи. Процес Термодинаміка вивчає фізичні процеси з погляду перетворення енергії, що відбувається в них з урахуванням двох форм

Рівноприскорений рух – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.17. Рівноприскорений рух Рівноприскорений рух – це рух тіла (матеріальної точки), під час якого його швидкість за будь-які рівні проміжки часу змінюється однаково.

Поляризація світла. Методи одержання поляризованого світла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 12.7. Поляризація світла. Методи одержання поляризованого світла Розглянуті явища дисперсії, інтерференції та дифракції світла яскраво підтверджують його хвильову природу. Деякі фізики XVIII

Експериментальне визначення швидкості світла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.1. Експериментальне визначення швидкості світла Світло, що поширюється від якогось джерела, досягає спостерігача не вмить, а через деякий

Резонанси

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 18 ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 18.5. Резонанси Формально резонанси відрізняються від інших частинок меншим часом життя. Кожний резонанс характеризується кількома способами розпаду. Чим більша ефективна

Β-розпад

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.11. β-розпад Бета-розпадом називають процес спонтанного перетворення нестабільного ядра в ізобарне із зарядом, відмінним на ΔZ = ±1, за рахунок

КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 5. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ – Зберігають форму. – Зберігають об’єм. – Характер молекулярного руху: коливання атомів чи молекул біля положення рівноваги. 5.1. КРИСТАЛІЧНІ ТА

Взаємоперетворення γ-фотонів і електронно-позитронних пар

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.12. Взаємоперетворення γ-фотонів і електронно-позитронних пар Позитрон стійкий тільки у вакуумі. В речовині він не може існувати тривалий час. Так,